Ympäristö & Cleantech-tutkimusyhteisö

 

Kestävän talouden ja hyvinvoinnin perustana ovat puhdas ilma, maa ja vesi. Niiden turvaamiseksi tarvitaan jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Ympäristö- ja Cleantech-tutkimusyhteisössä tätä työtä tehdään laaja-alaisesti. Puhdistusratkaisuja, kestävää energiantuotantoa ja materiaaleja kehitetään ja sovelletaan teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeisiin sekä maankäytön hallintaan.

Puhtaan ympäristön ja kestävän talouden turvaamista tarkastellaan myös kokonaisvaltaisesti: miten esimerkiksi vesivarojen, energiantuotannon ja puhtaan teknologian ratkaisut kytkeytyvät ilmastonmuutoksen hallintaan ja siihen sopeutumiseen.Keskeiset osa-alueet

  • Katalyysi prosessi- ja ympäristöteknologiana

  • Puhdas ja kestävä energiantuotanto

  • Erotustekniikat

  • Kaasujen ja nesteiden käsittely ja päästöjen hallinta

  • Vesivarojen hallinta, vesihuolto ja digitalisaatio

  • Veden, energian ja kestävän maankäytön yhteys

  • Laskennalliset ja analyyttiset menetelmät ympäristö- ja kemiantekniikassa

  • Kestävä kaivannaisteollisuus

 

Yhteisön johtaja

Professori Riitta Keiski
riitta.keiski@oulu.fi
040 726 3018

Varajohtaja
Tutkijatohtori Pekka Rossi
pekka.rossi@oulu.fi
0294 484395