Geologiset systeemit ja Arktiset mineraalivarat-tutkimusyhteisö


Yhteisön fokus on geologisten systeemien  ja Arktisen alueen mineraalivarojen synnyn, ominaisuuksien sekä ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävän hyödyntämisen tutkimus.

Tutkimusyhteisö koostuu luonnontieteiden ja tekniikan tutkijoista geotieteiden, kaivos- ja rikastustekniikan, kemian, vesi-, energia- ja ympäristötekniikan sekä arkkitehtuurin aloilta.

Yhteisö harjoittaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta geologisten prosessien ja Arktisen kaivostoiminnan aloilla.


Keskeiset osa-alueet

  • Geologiset prosessit

  •  Arktiset mineraalivarat

  •  Kaivostekniikka

  •  Rikastustekniset prosessit

  •  Kaivosympäristöt

     

Yhteisön johtaja
Professori Juha Pekka Lunkka
juha.pekka.lunkka@oulu.fi
040 848 7621

Varajohtaja
Professori Saija Luukkanen
saija.luukkanen@oulu.fi
050 465 2982