Harjoittelu

Tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 3 opintopisteen laajuisesti asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua joko pakollisena tai valinnaisena tutkinto-ohjelmasta riippuen. Harjoittelu perehdyttää opiskelijan tulevan ammattialansa fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, perinteisiin, ammattikieleen, ongelmiin ja niiden ratkaisumalleihin. Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkintoon sisältyy vähintään 3 opintopisteen laajuisesti asiantuntijuutta syventävää harjoittelua pakollisena opintojaksona kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Harjoittelu ohjaa opiskelijan soveltamaan teoreettisia tietoja käytännön työtehtävissä. Tekniikan alalla voidaan hyväksyä yliopiston ainejärjestö- ja luottamustoimintaa enintään 3 opintopisteen verran osaksi työharjoittelua - kysy tarkempia tietoja oman tutkinto-ohjelmasi harjoitteluvastuuhenkilöltä tai opintoneuvojalta.

Tiedot Teknillisen tiedekunnan eli TTK:n tutkinto-ohjelmien harjoitteluopintojaksoista ja harjoitteluvastuuhenkilöistä löydät WebOodista. Harjoitteluasioista (mm. harjoittelutuki) saat tietoa ja ohjeistusta yliopiston sivuilta, tiedekuntasi lähipalveluiden harjoitteluyhdyshenkilöltä tai oman tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelijalta (opintoneuvojalta) tai harjoittelun vastuuhenkilöltä.

Tiedot Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan eli TST:n tutkinto-ohjelmien harjoitteluopintojaksoista ja harjoitteluvastuuhenkilöistä löydät samoin WebOodista. Harjoitteluasioista (mm. harjoittelutuki) saat tietoa ja ohjeistusta tiedekuntasi lähipalveluiden koulutussuunnittelijalta tai harjoitteluvastuuhenkilöltä. TST:n Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman harjoitteluasioista löydät lisätietoa tutkinto-ohjelman sivuilta, Tietotekniikan tutkinto-ohjelman harjoitteluasioista lisätietoa tutkinto-ohjelman sivuilta ja TST:n luonnontieteellisen koulutusalan Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman harjoitteluasioista löydät lisätietoa tutkinto-ohjelman sivuilta.

Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkoston verkkosivustolta aarresaari.net löydät tietoa mm. urasuunnittelusta, työnhausta, harjoittelusta ja valmistuneiden työllistymisestä. Työnantajien Aarresaari.net -sivuston kautta lähettämät työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkailmoitukset löydät Oulun yliopiston ilmoitusnäkymän kautta. Harjoittelu- ja lopputyöpaikoista tiedotetaan myös kiltojen sähköpostilistoilla.

Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään.

Tutustu harjoitteluun liittyvään informaation yliopiston sivuilla.

Viimeksi päivitetty: 23.1.2019