Kiertotalous-tutkimusyhteisö


Kiertotalouden epäorgaaniset materiaalit
 

Teknillisen tiedekunnan epäorgaanisen kiertotalouden tutkimus on osa monitieteistä
InStreams Hub -osaamiskeskusta, joka kokoaa tutkijoita yhteen eri tiedekunnista.

Luonnonvarojen viisas käyttö ja kestävä teollinen tuotanto ovat asioita, jotka voidaan saavuttaa vain korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen avulla.

InStreams Hub keskittyy tutkimuksessaan erityisesti epäorgaanisten sivuvirtojen hallintaan ja hyödyntämiseen.

Osaamiskeskus tuo päätöksenteon tueksi tutkimukseen perustuvaa tietoa, sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toiminnassa luodaan toimintaedellytyksiä ja –malleja rajoja ylittävälle yhteistyölle.Keskeiset osa-alueet:

  • Kestävät teolliset prosessit sivuvirtojen hyödyntämiseksi

  • CO2-tietoiset rakennusmateriaalit

  • Kiertotalouden materiaalit ympäristösovelluksissa

  • Energianvarastointimateriaalit

  • Materiaalien karakterisointi uusilla menetelmillä

  • Kiertotalouden arvoketjut ja liiketoimintamallit

 

Tutkimusyhteisön johtaja
Professori Mirja Illikainen
mirja.illikainen@oulu.fi
040 588 5904

Varajohtaja
Pekka Tanskanen
pekka.tanskanen@oulu.fi
050 350 7101