Tiedekuntaneuvosto (31.12.2013 saakka)

Tiedekuntaneuvoston viimeinen  toimikausi oli 1.1.2010-31.12.2013. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimi dekaani ja varapuheenjohtajina varadekaanit. Päätökset tiedekuntaneuvoston kokouksissa tehtiin esittelystä ja esittelijöinä toimivat tiedekunnan hallintopäällikkö ja koulutuspäällikkö.

Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuului mm.

  • hyväksyä tiedekunnan toimenpideohjelma, joka toteuttaa yliopistostrategiaa;
  • hyväksyä toimenpideohjelmasta johdettu henkilöstösuunnitelma, joka professuurien osalta esitetään yliopiston rehtorin vahvistettavaksi;
  • hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman yleiset perusteet;
  • vastata tiedekunnan toiminnan laadusta;

Viimeksi päivitetty: 1.7.2016