Valintatoimikunta

Teknisten tieteiden yhteisvalintatoimikunta

  • Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinta-asioiden valmistelu
  • DI-koulutuksen muiden kuin DIA-yhteisvalintaan kuuluvien asioiden valmistelu koulutusdekaaneille ja koulutustoimikunnille.
  • Tiedekuntien dekaanit nimeävät valintatoimikunnan, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kokouksista laaditaan pöytäkirja.

 

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintatoimikunta

  • Valtakunnalliseen yhteisvalintatoimikuntaan kuuluu vähintään kolme edustajaa kustakin valintayksiköstä. Edustajista yksi on opiskelijaedustaja. Periaatteena on, että toinen opettajaedustaja on diplomi-insinöörikoulutuksen puolelta, toinen arkkitehtikoulutuksen puolelta.
  • Toimikunnan tehtävät ja vastuut
  1. -tehdä vuosittain esitys valintaperusteista koulutusyksiköille
  2. -tehdä vuosittain esitys valittavista koulutusyksiköille
  3. -käsitellä periaatteelliset ja koko yhteisvalintaa koskevat asiat ja linjaukset
  • Tiedekuntien dekaanit nimeävät toimikunnan edustajat, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kokouksista laaditaan pöytäkirja.

Viimeksi päivitetty: 12.8.2016