Dekanaatti

Yliopiston johtosäännön mukaan dekaanin tehtävänä on:

johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Dekaani vastaa yliopiston strategian, henkilöstösuunnittelun ja budjetoinnin toteuttamisesta tiedekunnassa sekä tiedekunnan laadunhallinnasta.

Dekaani toimii tiedekuntahallituksen puheenjohtajana ja nimittää tiedekunnan koulutustoimikunnan koulutuksen laadun ja kehittämisen tueksi. Dekaani päättää tiedekuntaa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi.

Koulutusdekaani vastaa tiedekunnan koulutuksesta ja sen tuloksellisuudesta sekä muista yliopiston koulutuksen johtosäännössä määritellyistä tehtävistä. Koulutusdekaani toimii varadekaanina.

 

Dekaani, professori Riitta Keiski, p. 0294 482348

Koulutusdekaani, professori Juha Tanskanen, p. 0294 482340

 

 

Viimeksi päivitetty: 3.2.2016