Sinnit kylät

SINNI

  • Euroopan aluekehitysrahasto

Projektin kuvaus

Oulun yliopiston SINNI-hankkeessa selvitetään, voidaanko haja-asutusalueilla olevaa ja sinne muodostuvaa rakennuskantaa hyödyntää hajautetun energian tuotannossa.

Kantateiden ja voimalinjojen läheisyydessä olevien rakennusryhmien käyttötarkoitusta tarkastellaan mahdollisina Virtual power plant- alustoina, ja erityisesti tarkastellaan aurinkosähkön tuotantopotentiaalia. Hankkeessa selvitetään, voidaanko rakennusten kattoihin ja seiniin sekä pihapiireihin asennettujen aurinkopaneeleiden avulla tuottaa energiaa muuttuvan energiankulutuksen tarpeisiin.

SINNI-hankkeen tutkimuskohteena ovat Rovaniemen kylät ja rakennusryhmät, jotka sijaitsevat kantateiden ja voimalinjojen läheisyydessä ja muodostavat riittävän yhtenäisiä ryhmiä energiantuotannon näkökulmasta.

Tutkimusalueella toimivat Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sekä Napapiirin Energia ja Vesi Oy sekä Rovakaira Oy ovat mukana selvitystyössä sekä hankkeen ohjausryhmässä.

Selvityksistä kootaan loppuraportti, jossa

1) määritellään SINNI-kylät eli määritellään kohteiden energiantuotantopotentiaali,

2) osoitetaan SINNI-kylän indikaattorit (maankäyttö, rakennuskanta, maantieteelliset ominaisuudet ja energiapotentiaali), jotta vastaavia kohteita voidaan kehittää SINNI-periaatteen mukaisesti.

Hankkeen tuloksena syntyy SINNI-kylätyyppi, jota voidaan hyödyntää energiantuotantosuunnittelussa, maankäytön suunnittelussa ja investointisuunnitelmissa.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Arkkitehtuurin tutkimusyksikkö (koordinaattori), Oulun yliopisto

Energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä, Oulun yliopisto

Geoinformatiikan tutkimusryhmä, Oulun yliopisto

Lisäksi Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Rovakaira Oy sekä Oulun yliopisto tukevat ja rahoittavat projektia.