ERASMUS+ Eurooppaan

TST:n tietotekniikan, sähkötekniikan ja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat vaihto-opintomahdollisuuksistaan esim. täältä.

TTK:n opiskelijoiden ohjeet hakemisesta Erasmus-vaihtoon löytyvät alta. Sivun lopusta löytyy kohdasta "Oletko juuri palannut vaihdosta?" vaihdosta palaavalle/palanneelle TTK:n opiskelijalle ohjeet SoleMOVE-raportointiin ja sähköiseen AHOT-prosessiin (vaihto-opintojen hyväksilukemiseen) OSAT-järjestelmässä.


TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN

konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, kaivos- ja rikastustekniikan ja tuotantotalouden sekä geotieteiden ja kemian opiskelijoiden ohjeet hakemisesta Erasmus-vaihtoon (vaihdossa syksy/koko lukuvuosi/kevät) löytyvät alta. Arkkitehtuurin opiskelijoiden ohjeet löytyvät täältä.

HOX! OLETKO JUURI PALANNUT VAIHDOSTA?  Tämän sivun lopussa on vaihdosta palanneelle ohje "Oletko juuri palannut vaihdosta?" SoleMOVE-raportointiin ja vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen eli AHOT-prosessiin.

AVOIMET HAUT:  Hakuja Erasmus+-vaihtoon järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen keväällä (SoleMOVE:ssa 1.2.-25.2. = haku vaihtoon seuraavan lukuvuoden syyslukukaudeksi/koko lukuvuodeksi/seuraavaksi kevätlukukaudeksi TTK:n Erasmus+ -vaihtokohteisiin) ja toinen haku syksyllä (SoleMOVE:ssa 15.9.-30.9. = syksyn haku Erasmus-vaihtoon kuluvan lukuvuoden kevääksi, haettavana vain kevään haussa vapaaksi jääneet TTK:n Erasmus+ -vaihtopaikat).

Hakuprosessi on aina kaksivaiheinen: Ensin haetaan "vaihtarin statusta" Oulun yliopiston SoleMOVE -järjestelmässä ja kun on tullut valituksi hakijaksi tiettyyn eli varsinaiseen kohteeseen, haetaan kohteeseen sen hakuprosessin ja hakuaikataulun mukaisesti. Myös opiskelu kohteessa tapahtuu kohteen lukuvuosiaikataulun mukaisesti (huom. lukukausien aikataulu poikkeaa Oulun aikatauluista!).

Lue alla olevat ohjeet:

Lisää tietoa vaihto-opinnoista:

Yhteystiedot

 • TTK:n vaihto-opintoja koordinoivat ja neuvontaa antavat
  • Koulutussuunnittelija, kv-koordinaattori Marita Puikkonen Study.Technology@oulu.fi
   • Yleinen, kaikkia ohjelmia koskeva neuvonta (myös LuTK) sekä erityisesti neuvonta seuraavien ohjelmien vaihtoja koskien:
    • Prosessi- ja ympäristötekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, kaivos- ja rikastustekniikka, konetekniiikka sekä geotietieteet
  • Kemia: Yliopistonlehtori Johanna Kärkkäinen, Johanna.Karkkainen@oulu.fi
  • Arkkitehtuuri: Koulutussuunnittelija, kv-koordinaattori Leena Kuorelahti, Study.Architecture@oulu.fi

 

ERASMUS+ -vaihto-ohjelmaan osallistumisen ehdot

Eurooppaan suuntautuvien Erasmus+ -vaihto-opintojen kesto on yksi lukukausi (vähintään 3 kk, mutta yleisimmin 4-5 kk) tai koko lukuvuosi (enintään 12 kk), so. E+ -vaihtoon (opiskelemaan ja/tai harjoittelemaan) voi mennä yht. 12 kuukaudeksi kandi-, di-/maisteri- tai tohtoriopintojen aikana (= max. 12 kk/tutkintotaso). Yleisimmmin vaihdon kesto on yksi kohdeyliopiston lukukausi.

Vaihtoon hakevalla opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään yksi vuosi (60 op) oman alan yliopisto-­opintoja ennen vaihtoa. TTK:n yleissuositus on että opintoja on kaksi vuotta eli hakuvaiheessa vähintään 120 op koossa. Maisterivaiheessa vaihtoon aikovan tulee suorittaa kanditutkintonsa opinnot valmiiksi ennen vaihtoa (vaihtoon voi hakea tietysti jo ennen kandiksi valmistumista, kunhan kandiopinnot 180 op on saatu vaihdon alkaessa). Maisterivaiheeseen hakevan tulee voida mahduttaa vaihdossa suoritettavat opinnot DI/FM-tutkintoonsa, joten vaihto on suositeltavaa suorittaa viimeistään 5. opintovuoden syksyllä.

Valintaperusteina vaihtoon pääsemiselle ovat myös toteuttamiskelpoinen ja omassa tutkinto-ohjelmassa hyväksytty vaihto-opintosuunnitelma, hyvä aikaisempi opintomenestys ja riittävä kielitaito (yleensä vähintään CEFR-taso B2 englannin kielessä).

Kaikki vaihdon aikana suoritetut opinnot on voitava lukea hyväksi opiskelijan tutkintoon siten, että vaihdossa suoritettavat opinnot liitetään osaksi Oulun yliopistossa suoritettavaa tekniikan / luonnontieteen kandidaatin tai diplomi-insinöörin / filososofian maisterin tutkintoa. Tämän takia vaihto-opintosuunnitelma (Learning Agreement) on hyväksytettävä tutkinto-ohjelman opinto­neuvojalla, omaopettajalla tai tiedekunnan kv-koordinaattorilla tms. jo vaihtoa suunniteltaessa ja mikäli vaihdon aikana suunnitelmaan tulee muutoksia, myös muutokset pitää aina hyväksyttää vastaavasti. Lisäksi kannattaa suunnitella vaihtojakso myös omaan HOPS:iin jo kun ensimmäisen kerran edes harkitsee vaihtoon lähtemistä.

Vaihto-opiskelijan edellytetään suorittavan vaihtokorkeakoulussa normaalia Oulun yliopiston lukukautta tai -vuotta vastaavat opinnot eli 30 tai 60 op. Vaihto-opiskelija ilmoittautuu Oulun yliopistoon läsnäolevaksi vaihdon ajaksi, jotta hänellä on voimassa oleva opinto-oikeus vaihto-opinnoilleen.

Kohteen hyväksyttyä hakijan Erasmus-vaihtoon hän saa Oulun yliopistolta hakemalla Erasmus-apurahan vaihto-opintojen rahoittamista tukemaan (apuraha haetaan SoleGRANT-järjestelmässä sähköisesti). Lisäksi vaihto-opiskelua varten saa opintotukea normaalein ehdoin, mistä tarkempia tietoja antaa Kela. Myös muita vaihdon rahoitusmahdollisuuksia kannattaa etsiä, ks. Vaihdon rahoitus.

Haettavissa olevat TTK:n Erasmus+ -hakukohteet tutkinto-ohjelmittain

Vaihtokohteet löytyvät SoleMOVE:sta hakusanoilla Erasmus+ / Faculty of Technology tai Oulu Mining School tai Oulu School of Architecture tai Field of Chemistry.  Alakohtainen lista kulloinkin haettavissa olevista TTK:n ja LuTK:n Erasmus+ kohteista löytyy Opiskelijalle / Vaihto-opiskelijalle / Eurooppa -sivustoilta (valitse hakukentästä oma tutkinto-ohjelma).

SoleMOVE:ssa on linkit kohteiden sivuille. Niiltä löytyy tietoja esim. mitä vaihto-opintoja heillä on tarjolla, hakuohjeet, deadlinet, jne.). Tutustu kiinnostaviin kohteisiin - erityisen tärkeitä ovat hakudeadlinet ja lukukausien ja kurssien aikataulut. Yritä selvittää myös opetuskielet, kielitaidon todentamistavat, mahdolliset muut erityisvaatimukset, yms.

Kuhunkin vaihtokohteeseen on avoinna kohteesta riippuen 1-5 paikkaa kevään haussa ja syksyllä saman lukuvuoden kevätlukukaudelle vaihtoon haettaessa kevään hausta jäljelle jääneet paikat.

Paikat haetaan ja jaetaan pääsääntöisesti tutkinto-ohjelmittain/yhdistelmittäin:  Jos vaihtokohteen kanssa tehty sopimus on esim. ympäristötekniikkaan (so. johonkin sen opintosuuntaan), niin kohteeseen valitaan ensisijaisesti ympin opiskelijoita; mutta jos ko. kohteen paikkoja jää käyttämättä, niin sinne voi lähteä joku muukin, vaikkapa konetekniikan opiskelija, jos kohteen kurssitarjonta sopii (= hyväksytään!) hänen kotimaiseen tutkintoonsa ja myös kohdeyliopistokin hyväksyy "väärän alan" opiskelijan. Huom. Kemian kohteet ovat vain kemian opiskelijoiden haettavissa ja vastaavasti geotieteiden kohteet vain geotieteilijöiden haettavissa. Huom. lopullisesta kohteeseen hyväksymisestä päättää aina kohdeyliopisto.

Erasmus+ -vaihtosopimusten opintoalat määritellään SoleMOVE:ssa nelinumeroisilla ns. ISCED-koodeilla (= EU Subject Area codes).  Koodit 0413: Management and Administration ja 0710: Engineering and Engineering Trades, jne. sekä 0730: Architecture and construction ovat relevanteinpia TTK:n tekniikan koulutusaloilla (= KOTA subject area 89) -  sekä luonnontieteen aloilla 0531: Chemistry kemiassa ja 0532: Earth sciences geotieteissä (= KOTA subject area 87).  Oulun yliopiston ja kaikkien sen tiedekuntien Erasmus+ koodi on "SF OULU01".

 

Oletko juuri palannut vaihdosta? Tässä ohjeita:

 

1  ERASMUS+

Mitä tapahtuu Erasmus-vaihdon jälkeen:

Raportoi: Lataa ja täytä SoleMOVE-hakemuksesi After Exchange ja Feedback -välilehdille viimeistään 2 kk kuluessa vaihdon päättymisestä siellä vaaditut dokumentit ja palautteet jne. Tämä on tärkeää Erasmus-apurahan takia!

Ladattavia dokumentteja tms. ovat molemmissa yliopistoissa allekirjoittu ja leimattu toteutunut Learning Agreement/Changes to the LA, vaihtoyliopistosta saatu vaihdon lopussa allekirjoitettu Letter of Confirmation, josta ilmenee vaihdon kesto, ja lopullinen virallinen Transcript of Records. Myös sähköinen palaute vaihto-opiskelusta tulee antaa SoleMOVE:n Feedback-välilehdellä.

Hyväksiluetuta eli ahotoi kaikki vaihdossa suorittamasi opinnot Oodiin (= vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon): Vaihto-opinnot ahotoidaan sähköisesti OSAT-järjestelmässä. Ahotointia varten tarvitset liitteeksi virallisen Transcript of Records'in eli opintosuoritusotteen vaihtoyliopistostasi. Ahotointi/hyväksilukeminen = Vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon täydentävään moduuliin, vapaasti valittaviin opintoihin; tms. paikkaan (tai pakollisen kurssin korvaaminen vaihdossa suoritetulla).

 

2  NORDTEK (vaihtoon haetaan Teknillisen tiedekunnan kautta)

NORDTEK on pohjoismaisten teknillisten yliopistojen ja tiedekuntien opiskelijavaihtoverkosto. Ohjelman kautta voi suorittaa osan tutkinnostasi toisessa pohjoismaisessa yliopistossa. Opiskeluaika on yleensä lukukausi tai lukuvuosi. Lisätietoja NORDTEK-vaihdosta.

Mitä tapahtuu Nordtek-vaihdon jälkeen:

Raportoi/liitä vaaditut vaihtodokumentit Oulun yliopiston kv-yksikölle SoleMOVE-hakemuksesi After Exchange ja Feedback -välilehdille viimeistään 2 kk kuluessa vaihdon päättymisestä sekä toimita Teknilliseen tiedekuntaan (Nordtek-koordinaattori Outi Simille) hänen vaatimansa dokumentit ja raportit jne.

Hyväksiluetuta eli ahotoi kaikki vaihdossa suorittamasi opinnot Oodiin (= vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon): Vaihto-opinnot ahotoidaan sähköisesti OSAT-järjestelmässä. Ahotointia varten tarvitset liitteeksi virallisen Transcript of Records'in eli opintosuoritusotteen vaihtoyliopistostasi. Ahotointi/hyväksilukeminen = Vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon täydentävään moduuliin, vapaasti valittaviin opintoihin; tms. paikkaan (tai pakollisen kurssin korvaaminen vaihdossa suoritetulla).

 

3 KAHDENVÄLINEN (vaihtoon haetaan yliopiston kv-yksikön kautta)

KAHDENVÄLINEN vaihto tarkoittaa muihin vaihto-ohjelmiin kuin ERASMUS- tai NORDTEK kuuluvia Euroopan ulkopuolella sijaitsevia Oulun yliopiston partneriyliopistoja, joihin haku on kaksi kertaa vuodessa (tammikuussa ja syyskuussa). Kaukovaihtoon voi hakea esim. Venäjälle, Australiaan, Kanadaan, Yhdysvaltoihin,  Kiinaan, Singaporeen, Japaniin tai Meksikoon. Lisätietoja kv-yksikön sivuilta.

Mitä tapahtuu 2-välisen kaukovaihdon jälkeen:

Raportoi/liitä SoleMOVE-hakemuksesi After Exchange ja Feedback -välilehdille viimeistään 2 kk kuluessa vaihdon päättymisestä siellä vaaditut dokumentit ja palautteet jne.

Hyväksiluetuta eli ahotoi kaikki vaihdossa suorittamasi opinnot Oodiin (= vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon): Vaihto-opinnot ahotoidaan sähköisesti OSAT-järjestelmässä. Ahotointia varten tarvitset liitteeksi virallisen Transcript of Records'in eli opintosuoritusotteen vaihtoyliopistostasi. Ahotointi/hyväksilukeminen = Vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon täydentävään moduuliin, vapaasti valittaviin opintoihin; tms. paikkaan (tai pakollisen kurssin korvaaminen vaihdossa suoritetulla).

 

Viimeksi päivitetty: 31.1.2020