NORDTEK Pohjoismaihin ja Baltiaan


NORDTEK on pohjoismaisten ja Baltian maiden yliopistojen teknillisten tiedekuntien ja teknillisten korkeakoulujen opiskelijavaihtoverkosto. Teknillisen tiedekunnan sekä Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan teknillisen koulutusalan opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan toisessa verkoston yliopistossa. Opiskeluaika on yleensä lukukausi tai lukuvuosi.

Valintaperusteet ja haku

Teknillisen koulutusalan opiskelijalla tulee olla vaihto-opintojen alkaessa vähintään 120 op. (kandidaatin tutkinnon opintoja) tai yhteensä 180 op. (maisterivaihe). Valintaperusteina ovat toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma, opintomenestys ja riittävä kielitaito.

Hakuaika on kahdesti vuodessa. Kevätlukukaudeksi 2020 hakevien haku aukeaa SoleMovessa 15.9. ja päättyy 30.9.2019. SoleMovessa tehtävän hakemuksen lisäksi hakemusasiakirjat (hakulomake, kv-opintosuoritusote ja oman tutkinto-ohjelman opintoneuvojan hyväksymä opintosuunnitelma)  toimitetaan teknillisen tiedekunnan suunnittelija Outi Simille, jolta saa hakulomakkeita ja lisätietoja, työhuone PR112, puh. 0294 482004, sähköposti Outi.Simi(at)oulu.fi.

Yhteistyöyliopistot

Ruotsissa

Norjassa

Tanskassa

Islannissa

Virossa

Latviassa

Liettuassa


Rahoitus

Vaihto-opiskelua varten saa opintotukea normaalein ehdoin. Lisäksi voi hakea Nordplus-stipendiä, joka on 1150 euroa/lukukausi. Stipendin lisäksi NORDTEK myöntää koko vaihtojaksolle yhden matka-avustuksen, jonka suuruus on 330 euroa.

Teknillisen tiedekunnan tekniikan alan opiskelijat (tuotantotalouden, kaivos- ja rikastustekniikan, konetekniikan, prosessitekniikan ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmissa) voivat hakea teknillisen tiedekunnan apurahaa NORDTEK-verkoston partneriyliopistoissa suoritettavia vaihto-opintoja varten, mikäli rahoitus ei järjesty NORDTEK-verkoston apurahalla. Apurahoja on molemmissa tapauksissa vain rajoitettu määrä.

Teknillisen tiedekunnan apurahan saamisen edellytykset ovat samat kuin NORDTEK-stipendissä, ks. alla opintosuoritukset ja niiden vastaavuudet ja NORDTEK, travel scholarships for students: Conditions. Teknillisen tiedekunnan apurahaa haettaessa opiskelija on velvollinen toimittamaan tiedekunnalle apurahahakemuksen mukana vastaanottavan yliopiston kirjallisen vahvistuksen vaihtopaikasta (hyväksymiskirjeen) ja vaihtojakson päätyttyä vaihtokorkeakoulun opintosuoritusotteen sekä kirjallisen vaihtoraportin.   


Opintosuoritukset ja niiden vastaavuus

Opinnot on suunniteltava jo ennen vaihtoa yhteistyössä oman tutkinto-ohjelman opintoneuvojan kanssa siten, että ne sellaisinaan voidaan liittää osaksi Oulun yliopistossa suoritettavaa tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkintoa.

Stipendiaattien edellytetään suorittavan vaihtokorkeakoulussa normaalia lukukautta tai -vuotta vastaavat opinnot eli 30 tai 60 op.

Lisätietoa: www.nordtek.net

Mitä tapahtuu NORDTEK-vaihdon jälkeen?

Raportoi/liitä vaaditut vaihtodokumentit Oulun yliopiston kv-yksikölle SoleMOVE-hakemuksesi After Exchange ja Feedback -välilehdille viimeistään 2 kk kuluessa vaihdon päättymisestä sekä toimita Teknilliseen tiedekuntaan (NORDTEK-koordinaattori Outi Simille) hänen pyytämänsä dokumentit ja raportit jne.

Hyväksiluetuta kaikki vaihdossa suorittamasi opinnot Oodiin (= vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon):  Ota yhteyttä tiedekuntasi kv-koodinaattoriin tms. (= lähetä viesti osoitteeseen Study.Technology(at)oulu.fi) vaihdossa suorittamiesi opintojen ahotointia eli hyväksilukemista varten. Ahotointia varten tarvitset virallisen Transcript of Records'in eli opintosuoritusotteen vaihtoyliopistostasi. Vaihto-opinnot ahotoidaan sähköisesti OSAT-järjestelmässä.

Ahotointi/hyväksilukeminen = vaihto-opintojen sisällyttäminen tutkintoon täydentävään moduuliin, vapaasti valittaviin opintoihin; tai pakollisen kurssin korvaaminen vaihdossa suoritetulla.

 

Viimeksi päivitetty: 12.8.2019