Tutkimusyhteisöt

Teknillisen tiedekunnan tutkimus on järjestäytynyt seitsemään laajempaan Tutkimusyhteisöön, joiden teemat ovat: Teräs, Kiertotalous, Biotalous, Automaatio, Ympäristö & cleantech, Suunnittelu & tuotteistaminen sekä uusimpana Oulu Mining Schoolin johtama Arktinen kaivostoiminta.

Tutkimusyhteisöt toimivat saumattomassa yhteistyössä alan yritysten, muiden sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Ideoimme tutkimusryhmä- ja tiedekuntarajat ylittäviä tutkimusaiheita, sekä suunnittelemme uusia projektialkuja keihäänkärki- ja kehittämistiimeissämme.

Tule tutustumaan Tutkimusyhteisöihimme ja keskustelemaan uusista ideoista joka kuukauden torstai järjestettävään Tekniikan torstai-seminaarisarjaan Tellus Innovation Arenalle, Linnanmaan kampukselle! Esitysten videot löytyvät tapahtuman sivulta sekä youtube-kanavalta.

Seuraava seminaari pidetään Automaatio-teemasta 6.6.2019, klo 8.30-10.00, salissa Stage, Tellus Innovation Arena, - Tervetuloa!


Tutkimusyhteisöt
 

1. Teräksen valmistus ja käyttö (Professori Jari Larkiola, jari.larkiola@oulu.fi)

 • Kehittyneet ruostumattomat teräkset ja niiden käyttö
 • Kehittyneet lujat hiiliteräkset ja niiden käyttö
 • Fysikaalinen simulointi ja numeerinen mallinnus
 • Pelkistysmetallurgia
 • Metallurgisen koksin valmistus ja ominaisuudet
 • Tekniikan torstai-seminaarit Teräs-teemasta: 18.1.2018, 16.8.2018, 21.3.2019, 14.5.2019 katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

 2. Kiertotalouden epäorgaaniset materiaalit (Professori Mirja Illikainen, mirja.illikainen@oulu.fi)

 • Teollisuuden sivuvirtojen prosessointi ja hyödyntäminen
 • Uudet, kestävän kehityksen mukaiset sideaineet
 • Haitallisten aineiden stabilointi
 • Geopolymeerit ja hybridimateriaalit
 • Epäorgaaniset mikro- ja nanopartikkelit
 • Tekniikan torstai-seminaarit Kiertotalous-teemasta: 1.2.2018, 6.9.2018, 22.11.2018, 18.4.2019, 14.5.2019 katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

 

3. Biotalous; biomateriaalit ja biokemikaalit (Professori Juha Tanskanen, juha.tanskanen@oulu.fi)

 • Biojalostus ja –kemikaalit
 • Biohiilituotteet
 • Korkean lisäarvon biotuotteet
 • Komposiitit
 • Biotalous ja ICT
 • Tekniikan torstai-seminaarit Biotalous-teemasta:1.3.2018, 4.10.2018, 14.5.2019, 3.10.2019 katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

 4. Automaatio; prosessi-, kone- ja rakennusalan automaatio (Lehtori Jukka Hiltunen, jukka.hiltunen@oulu.fi)

 • Säätö- ja systeemitekniikan menetelmäkehitys
 • Energia-alan automaatio
 • Valvomosuunnittelu
 • Koneautomaatio ja –diagnostiikka
 • Rakentamisen ja kaivostoiminnan automaatio ja robotiikka
 • Teollisuusprosessien automaatio
 • Tekniikan torstai-seminaarit Automaatio-teemasta: 5.4.2018, 1.11.2018, 14.5.2019, 6.6.2019 katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

   

5. Ympäristö, kestävä tuotanto ja cleantech-innovaatiot (Professori Riitta Keiski, riitta.keiski@oulu.fi)

 • Katalyysi prosessi- ja ympäristöteknologiana ja puhdas energia
 • Erotustekniikat, vesien käsittely ja päästöjen hallinta
 • Vesivarojen hallinta sekä kestävä kasvu
 • Ympäristö- ja kemiantekniikan laskennalliset ja analyyttiset menetelmät
 • Kestävä kaivannaisteollisuus
 • Tekniikan torstai-seminaarit Ympäristö ja cleantech-teemasta: 3.5.2018, 13.12.2018, 14.5.2019, 12.12.2019 katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

 

6. Suunnittelu ja tuotteistaminen (Professori Harri Haapasalo, harri.haapasalo@oulu.fi)

 • Tuotehallinta
 • Epäorgaaniset materiaalit, kiertotalous ja tuotteistaminen
 • Biotalous ja tuotteistaminen
 • Terästeknologia ja tuotteistaminen
 • Moottorit ja kuljetusvälineet
 • Tekniikan torstai-seminaarit Suunnittelu ja tuotteistaminen-teemasta: 7.6.2018, 24.1.2019, 14.5.2019, 5.9.2019 katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

 

7. Arktinen kaivostoiminta (Professori Saija Luukkanen, saija.luukkanen@oulu.fi)

 • Oulu Mining Schoolin johtama uusi tutkimusyhteisö
 • Kaivostoiminta pohjoisissa olosuhteissa
 • Tekniikan torstai-seminaarien ajankohdat kaivosalan teemasta: 14.5.2019, 7.11.2019, katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

Viimeksi päivitetty: 28.5.2019