Tutkimusyhteisöt

Teknillisen tiedekunnan tutkimus on järjestäytynyt seitsemään laajempaan Tutkimusyhteisöön, joiden teemat ovat: Teräs, Kiertotalous, Biotalous, Automaatio, Ympäristö & Cleantech, Suunnittelu & tuotteistaminen sekä uusimpana Oulu Mining Schoolin johtama Geologiset systeemit ja Arktiset mineraalivarat.

Tutkimusyhteisöt toimivat saumattomassa yhteistyössä alan yritysten, muiden sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Ideoimme tutkimusryhmä- ja tiedekuntarajat ylittäviä tutkimusaiheita, sekä suunnittelemme uusia projektialkuja keihäänkärki- ja kehittämistiimeissämme.

Tule tutustumaan Tutkimusyhteisöihimme ja keskustelemaan uusista ideoista joka kuukauden torstai järjestettävään Tekniikan torstai-seminaarisarjaan Tellus Innovation Arenalle, Linnanmaan kampukselle! Esitysten videot löytyvät tapahtuman sivulta sekä youtube-kanavalta.
 


Tutkimusyhteisöt
 

1. Teräksen valmistus ja käyttö (Professori Jari Larkiola, jari.larkiola@oulu.fi)

 • Kehittyneet ruostumattomat teräkset ja niiden käyttö
 • Kehittyneet lujat hiiliteräkset ja niiden käyttö
 • Pelkistysmetallurgia ja biopelkistimet
 • Sulkeumapuhtaus ja jatkuvavalu
 • Mallinnus ja simulointi
 • Tekniikan torstai-seminaarit Teräs-teemasta: 18.1.2018, 16.8.2018, 21.3.2019, 14.5.2019, 10.10.2019 katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

 2. Kiertotalouden epäorgaaniset materiaalit (Professori Mirja Illikainen, mirja.illikainen@oulu.fi)

 • Kestävät teolliset prosessit sivuvirtojen hyödyntämiseksi
 • CO2-tietoiset rakennusmateriaalit
 • Kiertotalouden materiaalit ympäristösovelluksissa
 • Energianvarastointimateriaalit
 • Materiaalien karakterisointi uusilla menetelmillä
 • Kiertotalouden arvoketjut ja liiketoimintamallit
 • Tekniikan torstai-seminaarit Kiertotalous-teemasta: 1.2.2018, 6.9.2018, 22.11.2018, 18.4.2019, 14.5.2019, 10.10.2019 katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

 

3. Biotalous; biomateriaalit ja biokemikaalit (Professori Juha Tanskanen, juha.tanskanen@oulu.fi)

 • Biojalostus
 • Biomateriaalit ja biokemikaalit
 • Bioenergia
 • Biotalous ja ICT
 • Tekniikan torstai-seminaarit Biotalous-teemasta:1.3.2018, 4.10.2018, 14.5.2019, 10.10.2019, 21.11.2019 katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

 4. Automaatio; prosessi-, kone- ja rakennusalan automaatio (Lehtori Jukka Hiltunen, jukka.hiltunen@oulu.fi)

 • Säätö- ja systeemitekniikan menetelmäkehitys
 • Energia-alan automaatio
 • Valvomosuunnittelu
 • Koneautomaatio ja –diagnostiikka
 • Rakentamisen ja kaivostoiminnan automaatio ja robotiikka
 • Teollisuusprosessien automaatio
 • Tekniikan torstai-seminaarit Automaatio-teemasta: 5.4.2018, 1.11.2018, 14.5.2019, 6.6.2019, 10.10.2019 katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

   

5. Ympäristö, kestävä tuotanto ja cleantech-innovaatiot (Professori Riitta Keiski, riitta.keiski@oulu.fi)

 • Katalyysi prosessi- ja ympäristöteknologiana
 • Puhdas ja kestävä energiantuotanto
 • Erotustekniikat
 • Kaasujen ja  nesteiden käsittely ja päästöjen hallinta
 • Vesivarojen hallinta, vesihuolto ja digitalisaatio
 • Veden, energian ja kestävän maankäytön yhteys
 • Laskennalliset ja analyyttiset menetelmät ympäristö- ja kemiantekniikassa
 • Kestävä kaivannaisteollisuus
 • Tekniikan torstai-seminaarit Ympäristö ja cleantech-teemasta: 3.5.2018, 13.12.2018, 14.5.2019, 10.10.2019, 12.12.2019 katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

 

6. Suunnittelu ja tuotteistaminen (Professori Harri Haapasalo, harri.haapasalo@oulu.fi)

 • Arkkitehtisuunnittelu
 • Yhdyskuntasuunnittelu
 • Tuotehallinta
 • Epäorgaaniset materiaalit, kiertotalous ja tuotteistaminen
 • Biotalous ja tuotteistaminen
 • Terästeknologia ja tuotteistaminen
 • Moottorit ja kuljetusvälineet
 • Tekniikan torstai-seminaarit Suunnittelu ja tuotteistaminen-teemasta: 7.6.2018, 24.1.2019, 14.5.2019, 26.9.2019 katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

 

7. Geologiset systeemit ja Arktiset mineraalivarat (Professori Juha Pekka Lunkka, juha.pekka.lunkka@oulu.fi)

 • Geologiset prosessit
 • Arktiset mineraalivarat
 • Kaivostekniikka
 • Rikastustekniset prosessit
 • Kaivosympäristöt
 • Tekniikan torstai-seminaarit kaivannaisalan teemasta: 14.5.2019, 3.10.2019, katso ohjelma ja nauhoitteet täältä

Viimeksi päivitetty: 5.2.2020