Dosentin arvon hakeminen

Yliopistolain mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Yliopiston rekrytointiohjeiden ja nimitystoimivallan mukaisesti rehtori voi myöntää tiedekunnan dekaanin esityksestä dosentin arvon henkilölle, joka täyttää arvon yliopistolain mukaiset edellytykset ja jonka alalle on tarvetta tiedekunnassa.

Dosentin arvon myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on väitöskirjan lisäksi julkaissut tieteellisiä/taiteellisia tutkimuksia, jotka laajentavat hakijan tutkimusalaa ja vastaavat tieteelliseltä/taiteelliselta merkitykseltään, laadultaan ja määrältään vähintään toista hyvätasoista väitöskirjaa. Hakijalta edellytetään myös, että hän osoittaa luoneensa itsenäisen tutkijanuran tai oman tutkimusprofiilin sekä tekevänsä aktiivisesti tutkimustyötä.

Yksikkö/tiedekunta määrittelee dosentuurin alan. 

Teknilliselle tiedekunnalle osoitettu kirjallinen hakemus, josta käy ilmi minkä alan dosentin arvoa haetaan, lähetetään osoitteella:

Teknillinen tiedekunta
PL 4000
90014 Oulun yliopisto
 

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on syytä olla yhteydessä tiedekunnan ao. alan professoriin dosentuurin tarpeen ja kelpoisuuden ennakkoarviointia varten.

Dosentin arvon hakuohje, Oulun yliopisto 2.10.2014

Dosentin arvon hakulomake

Haettaessa dosentuuria Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa noudatetaan seuraavia tiedekunnan käytännön ohjeita, jotka täydentävät Oulun yliopiston dosentin arvon hakuohjetta 2.10.2014

Teknillisen tiedekunnan dosentuurin haussa tarvittavat asiat hakijalta:

  • Hakemus (valmis lomake täytettäväksi (eng/su)
  • Tutkintotodistuskopio
  • Ansioluettelo (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan/TENK suosituksen mukainen)
  • Julkaisuluettelo (OKM julkaisuluokituksen mukaisesti ryhmiteltynä)
  • Julkaisut 10 kpl, kahdella muistitikulla
  • Ehdotus opetusnäytteen aiheeksi

Ohje opetusnäytteen antamisesta:

Näyteluennon aiheen hakija saa valita haetun dosentuurin alalta ja luennon kesto on tarkalleen 20 min. Luennon alussa hakijaa pyydetään kertomaan, minkä alan dosentuuria hän hakee. Luennossa voi esittää näkemyksiä ja suosituksia siitä, mitkä tutkimus- ja koulutusteemat ovat tärkeitä ko. alueelle ja miten hakija edistäisi ko. alan tutkimusta ja opetusta dosenttina toimiessaan. Hakija tekee tavallaan tiedekunnalle osaamiseen liittyvän ’tarjouksen’. On syytä muistaa, että opetusnäytteessä arvioidaan sisällön lisäksi myös esiintymistaitoja.

Näytteen vastaanottaja on teknillisen tiedekunnan johtoryhmä, johon kuuluvat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat sekä koulutusalajohtajat.

Viimeksi päivitetty: 8.2.2018