Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Tekniikan ala

Teknillinen tiedekunta ja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Oulun yliopiston koulutustarjonnan uudistamisen yhteydessä pyritään lakkauttamaan sellaisia tutkinto-ohjelmia, joissa ei käytännössä ole toimintaa ja joissa ei ole ollut opiskelijavalintaa. Lakkautettavassa tutkinto-ohjelmassa (hallituksen päätös 16.12.2014) olevalla opiskelijalla on oikeus siirtyä opiskelemaan päätöksessä mainittuun vastaavaan, rinnakkaiseen tutkinto-ohjelmaan. Siirto on tullut voimaan 1.8.2015. Rinnakkaiset tutkinto-ohjelmat yhdistämällä selkeytetään koulutustarjontaa ja vähennetään tutkinto-ohjelmien määrää.

Ohjeet lisäajan hakemiseen löytyvät täältä. Ks. myös Passiivirekisteri.
 

Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, hän voi aktivoida opinto-oikeutensa myöntämisvuoden mukaan seuraavilla tavoilla:

  1. Opiskelijan opinto-oikeus on myönnetty ennen vuotta 2005: Opiskelija ottaa yhteyttä pääaineen mukaisesti opintoneuvojaan HOPS:n laatimista varten. Sen jälkeen opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 euroa) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.
  2. Opiskelijan opinto-oikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen, opintoaika on rajattu: Mikäli tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on päättynyt tai päättymässä, tulee opiskelijan opintoneuvojan kanssa laaditun HOPS:n lisäksi hakea lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Myönteisen lisäaikapäätöksen saatuaan opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 euroa) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.
  3. Opiskelijan opinto-oikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen ja tutkinnon suorittamisen tavoiteaika ei ole vielä päättynyt/päättymässä: Opiskelija ottaa yhteyttä pääaineen mukaiseen opintoneuvojaan HOPS:n laatimista varten. Sen jälkeen opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 euroa) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.

Opintoneuvontaa antaa:

Sähkötekniikka ja/tai Tietotekniikka (Raahe): Ota yhteyttä palveluosoitteeseen Study.ITEE@oulu.fi

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 25.9.2019