Tutkinto-ohjelman vaihto

Yleinen hakukelpoisuus

 • Tutkinto-ohjelman vaihtoa voi hakea opiskelija, jolla on opinto-oikeus Oulun yliopistossa tekniikan kandidaatin/luonnontieteiden kandidaatin ja diplomi-insinöörin/filosofian maisterin tutkintoon jossakin teknillisen/luonnontieteellisen alan tutkinto-ohjelmassa.
 • Tutkinto-ohjelman vaihtoa voi hakea, jos opiskelijan kandidaattiopinnot ovat kesken ja hän hakee siirtoa saman koulutusalan sisällä eikä hänen tavoitetutkintonsa vaihdu.

Hakukelpoisuusvaatimukset

 • Hakukelpoisia tekniikan tutkinto-ohjelmiin ovat Oulun yliopistossa soveltuvan alemman tekniikan tutkinnon opinto-oikeuden omaavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukion matematiikan pitkän oppimäärän tai suorittanut tekniikan matematiikkaa vähintään 15 op.
 • Hakukelpoisia kemian tutkinto-ohjelmaan ovat Oulun yliopistossa soveltuvan alemman luonnontieteiden tutkinnon opinto-oikeuden omaavat opiskelijat

Valintaperusteita kuvailevat tiedot

 • Tutkinto-ohjelman vaihtamismahdollisuus koskee ainoastaan Oulun yliopistossa teknillisen/luonnontieteiden alan opiskelijoita.
 • Hakuperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla saavutettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Hakukelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen tarvittaessa opintosuoritusten perusteella seuraavasti: Op * arvosanat / läsnäololukukausien lkm
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmaan haettaessa tulee lisäksi suoritettujen opintosuoritusten painotettu keskiarvo olla vähintään 3,5
 • Kynnysehto valinnassa on opintosuoritusten määrä: Läsnäololukukausien lkm * 20 op. Mukaan lasketaan kokonaiset opintojaksot, ei osasuorituksia.
 • Kemian tutkinto-ohjelmaan haettaessa harkitaan tarvittaessa hakijan suorittamien opintojen soveltuvuutta tutkinto-ohjelmaan
 • Lisäksi harkitaan tarvittaessa hakijan suorittamien opintojen soveltuvuutta haettavaan tutkinto-ohjelmaan.
 • Opiskelijan siirtyessä kesken kandidaattiopintojen sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy ”vastaanottavaan” koulutukseen ja päättyy ”lähettävästä” koulutuksesta. (Yliopistolaki 43§)
 • Jäljellä olevan opinto-oikeuden keston määrittelyssä noudatetaan yliopistolakia.  (41§)

Valintakiintiöt

 • Konetekniikan tutkinto-ohjelma: 31.1. haussa 3, 15.8. haussa 3
 • Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma: 31.1. haussa 5, 15.8.haussa 5
 • Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma: 31.1. haussa 5, 15.8. haussa 5
 • Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma: 31.1. haussa 2, 15.8. haussa 0
 • Kemian tutkinto-ohjelma: 31.1. haussa 5, 15.8. haussa 5

Tasapisteissä harkitaan tarvittaessa hakijan suorittamien opintojen soveltuvuutta haettavaan tutkinto-ohjelmaan.

Liitteet

Hakemukseen tulee liittää virallinen opiskelutodistus ja opintosuoritusote, josta näkyy tutkinto-ohjelman vaihdon perusteena käytettävät opinnot. Lisäksi voi toimittaa liitteen mahdollisista lisäperusteista. Liitteet tulee toimittaa 31.1.2019 tai 15.8.2019 mennessä sen tiedekunnan opintohallinnon palvelupisteeseen, jonka tutkinto-oikeutta hakee.

Hakulomake

Viimeksi päivitetty: 22.10.2018