YHDESSÄ RAKENTAEN – RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS-seminaari

Oulun yliopiston Saalastinsalissa pidettiin rakennusalan iltapäiväseminaari 15.9.2017. Tilaisuus oli uuden koulutuksen ”lähtölaukaus”, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö on palauttanut Oulun yliopistolle rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun 1.8.2017 alkaen. Avoin seminaari kokosi laajan joukon asiantuntijaosallistujia ja alan yritysedustajia keskustelemaan rakennusalan koulutuksen tulevista haasteista ja mahdollisuuksista. Osallistujia oli yli 200.

 

OHJELMA

Puheenjohtajat: Mari-Leena Talvitie, kansanedustaja, ympäristötekniikan dipl.insinööri (kahvitaukoon asti)
                           Mikko Hyytinen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Pöyry Finland Oy (kahvitauon jälkeen)

12.30 SEMINAARIN AVAUS, Helka-Liisa Hentilä, koulutusrehtori, Oulun yliopisto

Rakentamisen uuden DI-koulutuksen sisältö, koulutus ja tutkimus profiloituvat
Juha Tanskanen, koulutusdekaani, Teknillinen tiedekunta

13.00 Rakennusalan koulutus ammattikorkeakoulussa, synergiaa yhteistyöstä
Jouko Paaso, rehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

13.15 Rakennusalan DI-koulutuksen tarve ja merkitys Pohjois-Suomessa
Teemu Vehmaskoski, vt. toimitusjohtaja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Helena Soimakallio, toimitusjohtaja, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Matti Mannonen, johtaja, Teknologiateollisuus ry

13.35 Rakentaminen vallankumouksellisessa murroksessa

Jussi Aho, toim.joht., Rakennusyhtiö FIRA Oy, RIL:n vuoden 2017 rakennusalan dipl.insinööri

13.55 KAHVITAUKO

RAKENTEET, VÄYLÄT JA VESI - INSINÖÖRIOSAAMISEN KULMAKIVET

14.25 Haastavat rakennukset ja sillat Suomessa ja maailmalla, arkkitehtien ja insinöörien
yhteistyö avainasemassa

Rainer Mahlamäki, arkkitehti, professori, Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta
Esko Järvenpää, TkL, silta-asiantuntija, WSP Finland Oy

14.50 Väylien ja liikenteen merkitys Pohjoiselle ja koko Suomelle ratkaisevaa
Pekka Leviäkangas, TkT, dosentti, Oulun yliopisto / johtava tutkija, VTT Oulu

15.05 Pohjavesimallinnus osana vesivarojen hallintaa ja pohjaveden oton suunnittelua
Pekka Rossi, TkT, tutkijatohtori, Oulun yliopisto

TERVEELLINEN RAKENTAMINEN UTOPIAAKO - KORJAAMISEN KEHITYTTÄVÄ NYKYISESTÄÄN

15.20 Kokonaisprosessin hallinta rakennuksen tuottavassa korjaamisessa ja ylläpidossa,
tulosten kytkentä uudisrakentamiseen

Kimmo Lylykangas, arkkitehti SAFA

15.35 Terveysosaaminen mukaan rakennuksen korjausprosessiin; piloteissa huipputuloksia
Risto Salin, työterveyshuollon asiantuntija, ISEC Oy
Hannu Syrjälä, lääkäri, dosentti, OYS

16.00 SEMINAARIN PÄÄTTÄMINEN, Mikko Hyytinen, puh.johtaja

Kuvagalleria

 

 

 

Järjestäjät

 

Oulun yliopisto

 

Suomen Rakennusinsinöörien liitto

 

Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry