Oulun innovaatioallianssin yhteistyöverkosto

Oulussa on viime vuosina rakentunut tehokas ja tiivis, eri toimijoiden innovatiivinen yhteistyöverkosto. Oulun innovaatioallianssin (OIA) tarkoituksena on ennen kaikkea jatkaa Oulun pitkää perinnettä koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän sekä julkisen sektorin välisessä yhteistyössä. Oulun innovaatioallianssia hahmotetaan uudella toimintakaudella ekosysteemeinä. Näistä yksi on Smarter & Greener Industry (ent. Teollisuus 2026), jonka koordinaattorina Oulun yliopisto toimii.

Oulun innovaatioallianssin Smarter & Greener Industry- ekosysteemin sopimuskumppaneita ovat: Oulun yliopisto, Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, VTT, Technopolis, Luonnonvarakeskus sekä Suomen ympäristökeskus. Näiden lisäksi mukana on alueemme veturiyritykset, pk-yritysten edustus sekä kunnalliset toimijat.

Kansainvälinen Oulu on Suomen nopeimmin kasvava kaupunkiseutu ja huippupaikka liiketoiminnan kasvulle ja uusille avauksille

 

ICT ja digitalisaatio resurssitehokkaassa kiertotaloudessa

Ekosysteemin painoalueet ovat Alueellisesti vahva metalli- ja konepajateollisuuden arvoketju, Korkean arvolisän biotaloustuotteet sekä Energian ja ympäristön resurssitehokkuus.

Näiden osa-alueiden strategisena tavoitteena on yhdistää läpinäkyvästi valittu alan korkeatasoinen tutkimus ja osaaminen Oulussa ja yhteistyöverkkojen kautta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tämä yhteistyö ja yhteiset hankkeet tuottavat uutta ekoinnovatiivista osaamista ja liiketoimintaa maailman markkinoille.

Lisätietoa Oulun innovaatioallianssista >>

 

 

Ota yhteyttä! Oulun innovaatioallianssin Smarter & Greener Industry- ekosysteemin kautta pääset yhdeltä luukulta kiinni maakuntamme yritys- ja tutkimusosaamiseen. Tervetuloa verkostoomme.

Yhteydenottolomake >>

 

Pekka Tervonen,

Tutkimusprofessori

040 6739519

pekka.tervonen@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 5.2.2020