Tekniikan torstai-seminaarisarja: Suunnittelu ja tuotteistaminen

Torstai, tammikuu 24, 2019

                            

 

Tervetuloa osallistumaan Teknillisen tiedekunnan seminaarisarjaan, jossa esitellään alan uusimpia tutkimustuloksia ja sovelluskohteita vuoden 2018 jokaisena kuukautena torstaisin (ei heinäkuussa).

Teemoina ovat teräs, kiertotalous, biotalous, automaatio, ympäristö ja cleantech, sekä tuotteistaminen. Seminaarien tarkemmat ajankohdat ja ohjelmat löytyvät sivun alaosasta.

Alan huippututkijat kertovat soveltavasta tutkimuksesta innostavalla ja laajaa yleisöä kiinnostavalla tavalla. Tule kuuntelemaan minkälaisia käytännön ongelmia voidaan ratkaista tekniikan tutkimuksella, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Asiantuntijat ovat kiinnostuneita perustamaan kanssanne myös uusia tutkimuslähtöjä, keskustelemaan hankeideoista ja –aihoista, sekä vastaamaan yrityksenne haasteisiin.

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi yritykset, tutkimusinstituutit ja muut yhteistyötahot, sekä yliopiston henkilökunnan ja opiskelijat.

Kunkin seminaarikerran esitelmien nauhoitteet julkaistaan tällä sivulla n. viikko tapahtuman jälkeen. Videot avautuvat klikkaamalla esitelmöitsijän tietojen lopussa olevaa linkkiä.

Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu ja niihin järjestetään etäyhteydet.
 

Lämpimästi tervetuloa!


 

Teräs

Aika: 18.1.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Teräksen parissa tehtävän tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen, Oulun yliopisto.

Ohjelma

8.30-8.50            Kehittyneiden terästen kestävä valmistus ja käyttö
                               Jukka Kömi, Professori, Materiaali- ja tuotantotekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

8.50- 9.10           Tutkimuksesta käytäntöön, suunnittelusta valmistukseen
                               Kari Mäntyjärvi, Tutkimusjohtaja, Tulevaisuuden tuotantoteknologiat,
                               Kerttu Saalasti Instituutti
                               katso video

9.10-9.30            Kehittyneet uudet teräkset
                               Jukka Kömi (Saara Mehtonen SSAB)
                               katso video

9.30-9.50            Digitalisaation mahdollisuudet teräksen valmistuksessa
                               Ville-Valtteri Visuri, Tutkijatohtori, Prosessimetallurgia, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

 

 

Kiertotalous

Aika: 1.2.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena
 
Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Kiertotalouden tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen, Oulun yliopisto.

Ohjelma

8.30-8.40            Teknillisen tiedekunnan kiertotaloustutkimus
                               Mirja Illikainen, Professori, Kuitu- ja partikkelitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

8.40- 9.00           Sementtiä kiertotalouden materiaaleista
                               Pekka Tanskanen, Yliopisto-opettaja, Prosessimetallurgia, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.00-9.20            Teollisuuden sivutuotteista saostamalla valmistetut uudet tuotteet
                               Ulla Lassi, Professori, Kestävä kemia, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.20-9.40            Biotuhkien hyötykäyttömahdollisuudet
                               Katja Ohenoja, Tutkijatohtori, Kuitu- ja partikkelitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.40-9.50            Kriittisten metallien kierrätys sähkö- ja elektroniikkaromusta
                       
        Jenni Ylä-Mella, Tutkijatohtori, Energia- ja ympäristötekniikka,
                               Teknillinen tiedekunta
                               katso video

 

 

Biotalous

Aika: 1.3.2018, klo 8.30-10.00
Paikka:  Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Biotalouden tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen, Oulun yliopisto.
 

Ohjelma

8.30-8.50            Nanoselluloosa uusissa biomateriaaleissa ja –kemikaaleissa
                              Henrikki Liimatainen, Akatemiatutkija, Kuitu- ja partikkelitekniikka,
                              Teknillinen tiedekunta
                              katso video

8.50-9.10            Biojalostuksen yksikköoperaatiot ja uudet biotuotteet
                              Mika Huuhtanen, Yliopistonlehtori, Ympäristö- ja kemiantekniikka,
                              Teknillinen tiedekunta
                              katso video

9.10-9.25            Uudet mikrobikatalyytit biotalouden prosesseissa
                              Sanna Taskila, Tutkijatohtori, Kemiallinen prosessitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video

9.25-9.45            Biotalouden tutkimusta Kestävän kemian yksikössä, katso video
                              Juha Heiskanen, Yliopistonlehtori, Kestävä kemia, Teknillinen tiedekunta
                              katso video

9.45-10.00          Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot, katso video
                             
Moderaattorit Pekka Tervonen, Oulun yliopisto ja Arttu-Pekka Tavia, Business Kitchen
                             
                             

 

Automaatio

Aika: 5.4, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Automaatio-tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkijatohtori Esko Juuso, Oulun yliopisto.
 

Ohjelma

8.30-8.50            IbD-hankkeen esittely
                              Marko Paavola, Tutkijatohtori, Säätötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video 

8.50-9.10            Värähtelymittausten hyödyntäminen teräksen valmistuksessa
                              Mika Pylvänäinen, Tohtorikoulutettava, Mekatroniikka ja konediagnostiikka,
                              Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.10-9.30            Voimalaitosten säätösuunnittelun haasteet ja menetelmät
                              Jenö Kovacs, Yliopistotutkija, Systeemitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              Laura Niva, Tohtorikoulutettava, Systeemitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video      

9.30-9.50            Rakennusautomaatio energiajärjestelmissä
                              Mika Ruusunen, Tutkijatohtori, Säätötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video 

9.50-10.00           Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot
                              
Moderaattorit Esko Juuso, Oulun yliopisto ja Arttu-Pekka Tavia, Business Kitchen
                               katso video

 

 

Ympäristö ja Cleantech

Aika: 3.5.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Ympäristö ja Cleantech- tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista. Seminaarin alateemana on Vesi ja mallinnus.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen, Oulun yliopisto.


Ohjelma

8.30- 8.45            Kaivosten metallipitoisten vesien ympäristövaikutusten hallinta
                               Anna-Kaisa Ronkainen, Yliopistonlehtori, Vesi- ja ympäristötekniikka,
                               Teknillinen tiedekunta
                               katso video

8.45-9.00            Luonnonvesien mallinnus päätöksenteon tukena
                              Hannu Marttila, Tutkijatohtori, Vesi- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.00-9.15            Vesien analysoinnin kehittyminen ja haasteet
                              Pertti Ala-aho, Tutkijatohtori, Vesi- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.15-9.30            Lääkeainejäämien poistaminen vesistä
                              Satu Ojala, Akatemiatutkija, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              Riitta Keiski, Professori, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.30-9.45            Pintojen likaantuminen vesi- ja energiatalouden haasteena
                              Tiina Pääkkönen, Tutkijatohtori, Ympäristö- ja kemiantekniikka,
                              Teknillinen tiedekunta
                                katso video

9.45-10.00          Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot      
                               Moderaattorit: Pekka Tervonen, Oulun yliopisto, Niina Karvinen & Anni Paananen,
                               Business Kitchen  

 

 

Suunnittelu ja Tuotteistaminen

Aika: 7.6.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Suunnittelu ja Tuotteistaminen- tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tohtorikoulutettava Henna Longi, Oulun yliopisto.
 

Ohjelma
 

8.30-8.50            Suunnittelun ja tuotteistamisen tutkimusalueen pääteemat
                              Janne Härkönen, Tutkijatohtori, Tuotantotalous, Teknillinen tiedekunta
                              katso video 

8.50- 9.10            Katsaus RaDeII-projektin tuloksiin sekä tulevaan PLM2020-hankkeeseen
                               Janne Härkönen, Tutkijatohtori, Tuotantotalous, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.10-9.30            Operations Services-projekti
                              Erno Mustonen, Tohtorikoulutettava, Tuotantotalous, Teknillinen tiedekunta
                              katso video

9.30- 9.45            Flex-In-Glass-projekti
                               Javier Mauricio Guerrero, DI-koulutettava, Tuotantotalous, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.45-10.00            Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot
                               
Moderaattorit Henna Longi, Oulun yliopisto ja Niina Karvinen, Business Kitchen
                                katso video

 

 

Teräs

Aika: 16.8.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Terästutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii Tutkimusjohtaja Kari Mäntyjärvi, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.
 

Ohjelma

8.30-8.50            Tutkimuksella huipputehokkaat teräksen valmistusprosessit
                              Timo Fabritius, Professori, Prosessimetallurgia, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

8.50-9.10            Laseravusteinen erikoisterästen muovaus
                              Antti Järvenpää, Projektipäällikkö, Tulevaisuuden tuotantoteknologiat,
                              Kerttu Saalasti Instituutti
                              katso video

9.10-9.30            Metallinvalmistusprosessien matemaattisesta mallintamisesta saatava hyöty
                             ja tutkimuksen tarve tulevaisuudessa
                             
Tero Vuolio, Tohtorikoulutettava, Prosessimetallurgia, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.30-9.50            Kehittyneiden terästen mekaaniset ominaisuudet ja käytettävyys
                              Oskari Haiko, Tohtorikoulutettava, Materiaali- ja tuotantotekniikka,
                              Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.50-10.00           Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot
                             
Moderaattori: Tutkimusjohtaja Kari Mäntyjärvi, Kerttu Saalasti Insituutti                  

 

 

Kiertotalous

Aika: 6.9.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Business Kitchen, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Kiertotalouden tutkimuksen avulla, ja keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin (klo 9.45-11.00)

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii Tutkijatohtori Juho Yliniemi Oulun yliopistolta.

 

Ohjelma

8.30-8.45            Mineraalivillajätteen geopolymerisointi
                              Juho Yliniemi, Tutkijatohtori, Kuitu- ja partikkelitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video

8.45-9.00            Arvoaineiden talteenotto sivuvirtoja hyödyntämällä - kierrätyslannoitteen valmistus
                              Janne Pesonen, Tutkijatohtori, Kestävä kemia, Teknillinen tiedekunta
                              katso video

9.00-9.15            Lanta kiertotalouden raaka-aineena -hajautettu käsittely hyödykkeiksi
                               Mika Ruusunen, Tutkijatohtori, Säätötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.15-9.30            Moninäkökulmainen asiantuntijuus kiertotaloudessa
                              Satu Pitkäaho, Tutkijatohtori, Projektikoordinaattori, Ympäristö- ja kemiantekniikka
                              Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.30-9.45            Teollisuuden VOC-päästöjen hyödyntäminen
                               Tiina Laitinen, Tohtorikoulutettava, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta
                                katso video

9.45-10.00          Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot
                             Moderaattorit: Oulun yliopisto ja Business Kitchen

 

 

Biotalous

Aika: 4.10.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Biotalouden tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin (klo 9.45-11.00)

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii Tutkimusprofessori Pekka Tervonen Oulun yliopistolta.
 

Alustava ohjelma
 

8.30-8.50            Automaatio monitieteisessä tutkimuksessa
                               Esko Juuso, Tutkijatohtori, Säätötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

8.50-9.10            Mallinnuksen hyödyntäminen biojalostamon suunnittelussa
                              Jani Kangas, Tutkijatohtori, Kemiallinen prosessitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video

9.10-9.30            Tekninen hiili biomassasta: Valmistus ja applikaatiot
                              
Ulla Lassi, Professori, Kestävä kemia, Teknillinen tiedekunta
                               katso video      

9.30-9.50            Syväeutektiset liuottimet biomassan jalostuksessa
                              
Henrikki Liimatainen, Associate Professor, Kuitu- ja partikkelitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                               katso video

9.50-10.00          Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot
                             
Moderaattorit: Oulun yliopisto ja BusinessKitchen

 

 

Automaatio

Aika: 1.11.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Automaation tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin (klo 9.45-11.00)

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii Tutkimusprofessori Pekka Tervonen Oulun yliopistolta.


Ohjelma
 

8.30-8.50            Automaation koulutusyhteistyö Oulussa
                             Jukka Hiltunen, Lehtori, Systeemitekniikka, Teknillinen tiedekunta
                             katso video

8.50-9.10            Tekniikan opetuksen digitalisaatio
                              Juho Alatalo, Tohtorikoulutettava, Mekatroniikka ja konediagnostiikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video      

9.10-9.30            Liikkuvien työkoneiden ohjauksen automatisointi
                              Rauno Heikkilä, Professori, Rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia, Teknillinen tiedekunta
                              katso video 

9.30-9.45            Muuttujavalinta teollisuuden sovelluksissa
                              Riku-Pekka Nikula, Tohtorikoulutettava, Säätötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              katso video

9.45-10.00           Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot
                              Kauko Leiviskä, Professori, Säätötekniikka, Teknillinen tiedekunta
                              Moderaattori: Pekka Tervonen, Oulun yliopisto

 

 

Kiertotalous; erikoisteemana Elintarviketeollisuus

Aika: 22.11.2018, klo 8.30-11.30
Paikka: Business Kitchen, Tellus Innovation Arena

Aiemmasta tiedosta poiketen, esitysten nauhoittaminen järjestyy! Videot julkaistaan n. viikko seminaarin jälkeen yliopiston videotuotantopalveluiden youtube-sivuilla, josta ne linkitetään tälle sivustolle.

Tervetuloa Tekniikan torstain Kiertotalous-seminaariin, jossa erikoisteemana on Elintarviketeollisuus. Tilaisuudessa tehdään katsaus alojen tutkimukseen, sekä keskustellaan tulevaisuuden suuntauksista ja mahdollisuuksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat myös Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Seminaarin puheenjohtajana ja moderaattoreina toimivat lehtori Jukka Hiltunen Oulun yliopistolta sekä Business Kitchenin asiantuntijat.
 

Alustava ohjelma
 

8.30  - 8.50           Aamukahvit

8.50  - 9.00           Tilaisuuden avaus
                               Lehtori Jukka Hiltunen, Oulun yliopisto 

9.00 -  9.15           BiotAsk-hanke
                                Hanna Valkama, Tohtorikoulutettava, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Oulun yliopisto

9.15 - 9.30             ELYKE – Elintarvikealan yritysten tarpeet Pohjois-Pohjanmaalla -hanke
                                 Marja-Liisa Järvelä, Projektipäällikkö, Luonnonvara-ala, Oamk Oy

9.30 - 9.45              Suomalaisen naudanlihatuotannon ympäristövaikutukset ja niiden väheneminen
                                  Sanna Hietala, Tutkija, Energia- ja ympäristöteknikka, Oulun yliopisto, LUKE

9.45 -10.00             Marjojen hyödyntäminen elintarviketeollisuudessa (alustava otsikko)
                                   Nora Pap, TkT, LUKE, Oulun yliopisto 

10.00 -10.15            Älykäs päätöksenteon tukijärjestelmä henkilökohtaiseen ravitsemusneuvontaan
                                  
Petri Heinonen, Projektipäällikkö, NutriFlow, Oulun yliopisto

10.15 -10.30           Mallinnus apuna kasvitautien torjunnassa
                                   Outi Ruusunen, Tohtorikoulutettava, Säätötekniikka, Oulun yliopisto

10.30 -10.50            Ruokahävikin hallinta erilaisilla hankkeistuksilla (alustava otsikko)
                                    Irja Ruokamo, Ohjelmapäällikkö, Iin Micropolis Oy

10.50 -11.30            Loppyhteenveto ja keskustelu
                                    Moderaattorit, Oulun yliopisto, Business Kitchen

 

 

Ympäristö ja Cleantech, -alateemana ilma ja energia

Aika: 13.12.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Ympäristö ja Cleantech- tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Seminaarin alateemana on ilma ja energia.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Seminaarin puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen Oulun yliopistolta ja moderaattoreina Business Kitchenin spesialistit.
 

Alustava ohjelma
 

8.30-8.45            Uusiutuvat energiamuodot
                             
Mika Huuhtanen, Yliopistonlehtori, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta

8.45-9.00            Prospective energy planning for renewable energies
                              Jean-Nicolas Louis, Tutkijatohtori, Energia- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta

9.00-9.15            Palamisen mallintaminen
                              Ari Vuokila, Tutkijatohtori, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta

9.15-9.30             HCT: ympäristöön ja liikenneturvallisuuteen liittyvä näkökulma
                               Miro-Tommi Tuutijärvi, Tohtorikoulutettava, Koneensuunnittelu, Teknillinen tiedekunta

9.30-9.45             Ilmapäästöjen hallinta ja hyödyntäminen
                               Satu Pitkäaho, Tutkijatohtori, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta

9.45-10.00           Yhteenveto ja yritysten puheenvuorot
                               Puheenjohtaja, moderaattorit

 

 

Suunnittelu ja Tuotteistaminen

Aika: 24.1.2019 klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena
Etäyhteyslinkki: http://connect.funet.fi/tellus/

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Suunnittelu ja Tuotteistaminen- tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Seminaarin puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen Oulun yliopistolta, ja moderaattoreina Business Kitchenin spesialistit.
 

Alustava ohjelma
 

8.30-8.45                  Luovuuden rajat ja mahdollisuudet arkkitehtisuunnittelussa
                                    Janne Pihlajaniemi, Professori, Arkkitehtuuri, Teknillinen tiedekunta

8.45-9.00                  Yhdyskuntasuunnittelu ja tulevaisuuden rakennettu ympäristö
                                    Tarja Outila, Professori, Arkkitehtuuri, Teknillinen tiedekunta

9.00-9.15                  Rakennesuunnittelun digitalisaatio: uhka vai mahdollisuus?
                                    Antti Niemi, Yliopistotutkija, Rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia, Teknillinen tiedekunta

9.15-9.30                   Integraatio suunnittelun ja rakentamisen mahdollisuutena.
                                     Harri Haapasalo, Professori, Tuotantotalous, Teknillinen tiedekunta

9.30-10.00                Yhteenveto, yritysten puheenvuorot ja keskustelu
                                     Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto
                                     Puheenjohtaja Pekka Tervonen, Oulun yliopisto
                                     Business Kitchenin asiantuntijat

 

 

Teräs, Kiertotalous, Biotalous, Automaatio, Ympäristö & Cleantech, Suunnittelu & tuotteistaminen;
- erikoisteemana Oulun yliopiston teknillisten alojen opiskelijarekrytointi, koulutus ja urakehitys

Aika: 7.2.2019 klo 8.30-10.00
Paikka: Business Kitchen, Tellus Innovation Arena
Etäyhteyslinkki: julkaistaan myöhemmin

Tervetuloa kuuntelemaan kaikkien tutkimusyhteisöjen teemat (Teräs, Biotalous, Kiertotalous, Automaatio, Ympäristö ja Cleantech, Suunnittelu ja tuotteistaminen) kattavasta Oulun yliopiston tekniikan alan opiskelijarekrytoinnista.

Esityksiä pitävät aiheeseen perehtyneet asiantuntijat.

Keskustelussa ovat mukana myös Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen väki.

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma julkaistaan pian.

 

 

Lisätietoja

Tutkimuskoordinaattori
Anu Sirviö
anu.sirvio@oulu.fi
puh. 050 327 0920
 

Tutkimusprofessori
Pekka Tervonen
pekka.tervonen@oulu.fi
puh. 040 673 9519
 

Lisää kalenteriin

Tapahtuman sijainti

Stage, Tellus Innovation Arena

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 16.1.2019