Biojalostuksen lahjoitusprofessuuri Oulun yliopistoon

Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan perustetaan modernin biojalostamon mittauksiin keskittyvä professuuri ja alan tutkimusryhmä 1.9.2018 alkaen. Hankkeen osapuolet arvioivat professuurin olevan merkittävä avaus uuteen suuntaan.

Professori ja alan tutkimusryhmä tulevat työskentelemään ensisijaisesti Kajaanin yliopistokeskuksessa. ”Biotalous on alueellemme keskeinen ala, ja siksi sen osaamisen vahvistaminen on myös keskeinen tavoitteemme”, kuvaa merkittävän rahoittajan Kainuun liiton edustajana sen maakuntahallituksen jäsen Aki Räisänen.

Kainuussa on vireillä useita bioraaka-aineisiin pohjautuvia teollisuusinvestointeja. ”Paikallisten raaka-aineiden käyttö antaa pohjan alueen elinvoiman säilyttämiselle, kun haluamme luoda työpaikkoja ja saada nuoret pysymään seudulla. Haluamme vahvistaa osaamispohjaa yliopiston tuella. Professuuri voi olla merkittävä alku johonkin isompaan, jota vielä emme osaa edes ennakoida”, jatkaa Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

Professuurin perustamista valmisteltaessa on kartoitettu laajasti kainuulaisten yritysten tarpeita. Niiden pohjalta professuurin pääalana ovat biotalouden tuotantoprosesseihin liittyvät on-line -mittaukset erityisesti puupohjaisten materiaalien valmistuksessa.

Juuri menetelmäkehitys kiinnostaa mukana olevaa St1 Renewable Energy Oy:ta, jonka liiketoimintajohtajan Patrick Pitkäsen mukaan biologisten prosessien mittaaminen on uusi kehittämistä vaativa alue. ”Yhtiömme haluaa kehittää uusiutuvaan energiaan perustuvaa liiketoimintaa, ja meitä kiinnostaa esimerkiksi digitaalisuuden tuominen metanolin tuotantoon.”

Uusi professuuri ja tutkimusryhmä täydentävät Oulun yliopiston tutkimuksen strategista fokusaluetta Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät. Teknillisen tiedekunnan dekaanin Riitta Keiskin mukaan professori ja ryhmä tulevat toimimaan osan työviikosta Linnanmaan kampuksella Oulussa.

”Biotalous on jo merkittävä ala tiedekunnassamme ja uuden professuurin kautta kokonaisuus vahvistuu entisestään. Se avaa uusia mahdollisuuksia tärkeällä alalla”, Keiski sanoo. Uutta ryhmää tukevat yliopiston fokusalueen muut biotalouteen ja materiaalitutkimukseen, ympäristöön ja kestävään tuotantoon sekä automaatioon keskittyvät tutkimusryhmät. Kajaanissa kumppaneina ovat yliopistokeskus ja yritykset.

Uuden professuurin ja tutkimusryhmän rahoittajana Kainuun liiton, Kajaanin kaupungin ja St1 Renewable Energy Oy:n lisäksi on Valmet Automation Oy. Oulun yliopisto ja teknillinen tiedekunta osoittavat strategista rahoitusta hankkeeseen. Luonnonvarakeskus panostaa myös alan tutkimustoimintaan Oulussa.


Uuden professuurin ja tutkimusryhmän perustamisen valmisteluun ja toteutukseen osallistuvat professori Kauko Leiviskä (vas.), Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen, Kainuun liiton maakuntahallituksen jäsen Aki Räisänen, dekaani Riitta Keiski ja St1 Renewable Energy Oy:n liiketoimintajohtaja Patrick Pitkänen.

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.4.2018