Metallinvalmistuksen kiertotaloutta tutkiva laaja hanke alkaa

SYMMET-hankkeen tavoitteena on parantaa metalliteollisuuden materiaali- ja energiatehokkuutta, kierrätystä ja materiaalien uusiokäyttöä. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 6,9 miljoonaa euroa ja siihen osallistuu kymmenen yritystä ja neljä yliopistoa ja tutkimuslaitosta.

Metallit ovat olennainen osa rakentamista ja valmistamista modernissa yhteiskunnassa. Metalleilla on useita edullisia ominaisuuksia, kuten lujuus, muokattavuus, kestävyys ja korkea kierrätysaste.

Metallinvalmistuksessa kuluu paljon energiaa ja materiaaleja, ja siksi se on myös suuri hiilidioksidipäästöjen lähde. Metalliteollisuudessa syntyy myös suuria sivutuotteiden virtoja, joista merkittävä osa kierrätetään takaisin prosessiin. Kiristyvä kansainvälinen kilpailu ja tiukemmat ympäristövaatimukset haastavat metalliteollisuuden ottamaan suuria askeleita kohti tehokkaampia tuotantoprosesseja.

Symbiosis of Metals Production and Nature (SYMMET) -hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla voidaan parantaa metallurgisten prosessien materiaali- ja energiatehokkuutta, kierrätystä ja materiaalien uusiokäyttöä metallien valmistuksessa. Hankkeen keskiössä ovat metallurgisissa prosesseissa syntyvät sivuvirrat, joista tärkeimpiä ovat kuonat, lietteet, hilseet, jätelämpö ja prosessivedet.

Hankkeen tavoitteena on myös tukea tutkimukseen perustuvien innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Oulun yliopisto tuo hankkeeseen erityisosaamista pölyjen, lietteiden ja prosessivesien käsittelyssä ja prosessinohjaukseen käytettävien uusien mittaustekniikoiden kehittämisessä.

SYMMET kokoaa yhteen laajan joukon metallinvalmistuksen ekosysteemissä toimivia metallinvalmistajia, teknologia- ja palvelutoimittajia, pk-yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Hankkeeseen osallistuvat Aalto-yliopisto, Boliden Harjavalta Oy, Boliden Kokkola Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Luxmet Oy, Oulun yliopisto, Outokumpu Stainless Oy, Outotec (Finland) Oy, Owatec Oy, SSAB Europe Oy, Tapojärvi Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Lisäksi mukana ovat yhteistyöpartnereina Ferrovan Oy ja Timegate Instruments Oy.

Oulun yliopistosta SYMMET:iin osallistuu neljä tutkimusyksikköä ja hankekonsortion vastuullisena johtajana toimii professori Timo Fabritius Prosessimetallurgian tutkimusyksiköstä. Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 6,9 miljoonaa euroa, josta Oulun yliopiston budjetin osuus vastaa noin 1,9 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittavat Business Finland ja konsortion partnerit.

Hankevalmistelun koordinoivat tutkijatohtori Ville-Valtteri Visuri ja professori Timo Fabritius. ”SYMMET tarjoaa erinomaiset puitteet tutkia metallinjalostusta kiertotalousnäkökulmasta ja vahvistaa entisestään terästutkimuksen asemaa Oulussa”, he kuvaavat.

 

Viimeksi päivitetty: 13.11.2018