Ympäristö ja Cleantech

Aika: 3.5.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena


Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Ympäristö ja Cleantech- tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista. Seminaarin alateemana on Vesi ja mallinnus.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkimusprofessori Pekka Tervonen, Oulun yliopisto.


Ohjelma

8.30- 8.45            
Kaivosten metallipitoisten vesien ympäristövaikutusten hallinta
Anna-Kaisa Ronkainen, Yliopistonlehtori, Vesi- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta


8.45-9.00            
Luonnonvesien mallinnus päätöksenteon tukena

Hannu Marttila, Tutkijatohtori, Vesi- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta
  

9.00-9.15           
Vesien analysoinnin kehittyminen ja haasteet

Pertti Ala-aho, Tutkijatohtori, Vesi- ja ympäristötekniikka, Teknillinen tiedekunta


9.15-9.30           
Lääkeainejäämien poistaminen vesistä

Satu Ojala, Akatemiatutkija, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta
Riitta Keiski, Professori, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta


9.30-9.45            
Pintojen likaantuminen vesi- ja energiatalouden haasteena
Tiina Pääkkönen, Tutkijatohtori, Ympäristö- ja kemiantekniikka, Teknillinen tiedekunta


9.45-10.00          
Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot      
Moderaattorit: Pekka Tervonen, Oulun yliopisto, Niina Karvinen & Anni Paananen, Business Kitchen