Automaatio

Aika: 5.4.2018, klo 8.30-10.00
Paikka: Stage, Tellus Innovation Arena

Tervetuloa kuuntelemaan minkälaisia ongelmia voidaan ratkaista Automaatio-tutkimuksen avulla, sekä keskustelemaan tulevaisuuden suuntauksista.

Kaupallistaminen on tehokkain keino saada tieteen tuloksilla vaikuttavuutta. Tekniikan-torstain keskustelussa ja jatkokehityksen suunnittelussa mukana ovat Oulun innovaatioallianssin Ketterän kaupallistamisen asiantuntijat.

Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskustella ja sopia, kuinka tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksien selvittämistä lähdetään viemään eteenpäin.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina toimii tutkijatohtori Esko Juuso, Oulun yliopisto.
 

Ohjelma

8.30-8.50            
IbD-hankkeen esittely
Marko Paavola, Tutkijatohtori, Säätötekniikka, Teknillinen tiedekunta


8.50-9.10            
Värähtelymittausten hyödyntäminen teräksen valmistuksessa
Mika Pylvänäinen, Tohtorikoulutettava, Mekatroniikka ja konediagnostiikka, Teknillinen tiedekunta


9.10-9.30            
Voimalaitosten säätösuunnittelun haasteet ja menetelmät
Jenö Kovacs, Yliopistotutkija, Systeemitekniikka, Teknillinen tiedekunta
Laura Niva, Tohtorikoulutettava, Systeemitekniikka, Teknillinen tiedekunta
 

9.30-9.50            
Rakennusautomaatio energiajärjestelmissä
Mika Ruusunen, Tutkijatohtori, Säätötekniikka, Teknillinen tiedekunta


9.50-10.00           
Loppuyhteenveto ja keskustelu, yritysten puheenvuorot
Moderaattorit Esko Juuso, Oulun yliopisto ja Arttu-Pekka Tavia, Business Kitchen