Tutkimuspalvelut yrityksille

Teknillinen tiedekunta tarjoaa kattavan valikoiman tutkimuspalveluja yrityksille ja yhteistyötahoille.
Alla olevaa listaan on koottu tärkeimpiä palveluja. Valikoimaa täydennetään koko ajan.

 

VALMISTUS- JA PROTOTYYPITYSPALVELUT

FabLab:
Digitaalisen valmistamisen ja nopean prototyypityksen avoin työpaja


Paja:
Konepajatekninen suunnittelu ja prototyyppien, tutkimuslaitteiden ja -näytteiden valmistuspalvelut

 

METALLI- JA KAIVOSTEOLLISUUDEN TUTKIMUSPALVELUT

OMS tutkimuskeskus:
Kaivos- ja rikastustekniikan, geotieteiden ja sovelletun geofysiikan tutkimuspalvelut


Prosessimetallurgian laboratoriot:
Prosessimetallurgian tutkimuspalvelut terästeollisuudelle


Materiaali- ja konetekniikan laboratorio:
Metallien mekaaniset, fysikokemialliset ja metallografiset kokeet


Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan laboratorio:
Pinta-, pohja- ja jätevesien kiertoon liittyvät ympäristökuormituksen selvitykset, mallinnukset ja hallintaratkaisut, sekä maanrakennuksen materiaalien geotekniset ominaisuudet


Kestävän kemian Hivenainelaboratorio:
Alkuaine- ja metallimääritykset kiinteistä ja liuosnäytteistä

 

PROSESSITEOLLISUUDEN TUTKIMUSPALVELUT

Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio:
Partikkelianalytiikan, materiaaliprosessoinnin ja kemiallisen karakterisoinnin palvelut selluloosien, biokomposiittien ja geopolymeerien tutkimuksessa


Ympäristö- ja kemiantekniikan laboratorio:
Katalyysin, erotustekniikoiden ja materiaalien karakterisoinnin tutkimuspalvelut teollisuudelle


Kemiallisen prosessitekniikan fermentointilaboratorio:
Fermentoinnin tutkimuspalvelut prosessiteollisuudelle


Kestävän kemian biohajoavuuslaboratorio:
Raaka-aineiden, materiaalien ja jätejakeiden biohajoavuus- ja alkuaineanalyysit

 

RAKENTAMISALAN TUTKIMUSPALVELUT

Arkkitehtuurin yksikkö:
Rakennus-, korjaus- ja yhdyskuntasuunnittelun opiskelijakilpailut ja vaihtoehtotarkastelut


Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan laboratorio:
Pinta-, pohja- ja jätevesien kiertoon liittyvät ympäristökuormituksen selvitykset, mallinnukset ja hallintaratkaisut, sekä maanrakennuksen materiaalien geotekniset ominaisuudet
 

 

Viimeksi päivitetty: 14.5.2020