Opinnot

Teknillinen tiedekunta myöntää alempina tutkintoina tekniikan kandidaatin ja luonnontieteiden kandidaatin tutkintoja ja ylempinä tutkintoina arkkitehdin, diplomi-insinöörin ja filosofian maisterin tutkintoja.

Tekniikan/luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja suoritusaika 3 vuotta. Diplomi-insinöörin/arkkitehdin/filosofian maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja suoritusaika 2 vuotta.

Teknillisen tiedekunnan tekniikan alan tutkinto-ohjelmat

Teknillisen tiedekunnan luonnontieteellisen alan tutkinto-ohjelmat

Muu teknisten tieteiden koulutus Oulun yliopistossa

Lisäksi em. tiedekunnissa on kuusi teknisten tieteiden kansainvälistä maisteriohjelmaa ja kolme luonnontieteellisen alan maisteriohjelmaa, joissa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon.

Tekniikan tohtorin tutkinnon tai filosofian tohtorin tutkinnon tekniikan alalla voi suorittaa Oulun yliopiston tutkijakoulussa (UniOGS).

Jatko-opinnot

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 23.6.2020