Tutkimuksen painoalat

Teknisten tieteiden tutkimuksen painoala määräytyy yliopiston tutkimusstrategian mukaisesti. Teknillisessä tiedekunnassa panostetaan Oulun yliopiston strategian mukaiseen tutkimuksen painoalaan ”Kestävyyttä luovat  materiaalit ja järjestelmät”.

Edistämme luonnonvarojen kestävää ja vastuullista käyttöä monitieteisen lähestymistapamme avulla, jossa eri alojen asiantuntemus yhdistyy älykkäiden ratkaisujen luomiseksi.

Osaamisemme ulottuu ympäristöystävällisten materiaalien perustutkimuksesta kehittyneiden materiaalien tuotantoon ja käyttöön, biotalouden ja kiertotalouden asiantuntemukseen, cleantech- ja katalyysitutkimukseen sekä mallinnus-, simulointi- ja optimointitehtäviin, sekä data science -analytiikkaan.

Osallistumme globaalin kehityksen tukemiseen erityisesti painoalan teemojen terästutkimus, biotalous, kaivos- ja vuoriala sekä Cleantech ja kestävä tuotanto parissa tehtävällä tutkimuksella.

Teknillisen tiedekunnan tutkimus on organisoitunut seitsemään tutkimusyhteisöön. Tutkimusyhteisöt toimivat saumattomassa yhteistyössä alan yritysten, sekä muiden sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Tutkimusyhteisöissä ideoimme tutkimusryhmä- ja tiedekuntarajojen ylittäviä tutkimusaiheita ja suunnittelemme niihin projektiaihioita.

Viimeksi päivitetty: 23.11.2020