Siirtymäsäännöt

Vanhan tutkintorakenteen siirtymäaika päättyi 31.7.2010

Tausta

Bolognan prosessin myötä on tarkoituksena luoda Eurooppaan yhtenäinen korkeakoulujärjestelmä vuoteen 2010 mennessä. Suomalaiset ylemmät korkeakoulututkinnot on muutettu vuodesta 2005 alkaen kaksiportaisiksi. Tällöin tekniikan alalle vuodesta 2005 alkaen hyväksytyt uudet opiskelijat suorittavat sekä kolmivuotisen tekniikan kandidaatin että kaksivuotisen diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon. Tutkintorakenneuudistuksen yhteydessä vanhalle tutkintorakenteelle säädettiin siirtymäaika, joka tekniikan alalla päättyi 31.7.2010.

Jos opiskelija, joka on aloittanut opintonsa vanhan tutkintorakenteen mukaisesti, ei ehtinyt valmistua 31.7.2010 mennessä, hänen opinto-oikeutensa siirretään automaattisesti uuteen tutkintojärjestelmään.

Yleisohjeet

Arkkitehtuuri

Konetekniikka

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Sähkö-, tieto-, informaatio- ja tietoliikennetekniikka sekä elektroniikka

Tuotantotalous

Viimeksi päivitetty: 1.7.2016