Suunnittelu ja tuotteistaminen-yhteisö


Tutkimusyhteisön tutkimuksessa yhdistetään teknistä ja taloudellista osaamista sekä ihmisten käyttäytymisen ymmärtämistä.

Tuotteistamisen ja suunnittelun tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa tuotantoa, projektitoimintaa ja tuotannollisen toiminnan johtamista.

Erityisinä kohteina ovat tuotehallinta ja tuotteistaminen sekä toiminnan johtaminen eri teollisuuden aloilla.

Suunnittelun tutkimuksessa nousevina teemoina ovat puurakentaminen, valaistussuunnittelu, työympäristöt, resurssitehokkuus sekä integroitu suunnittelu ja kaupunkikehittäminen. Arkkitehtuurin tutkimuksen erityisalana on muuttuva pohjoinen rakennettu ympäristö.


Keskeiset osa-alueet

  • Arkkitehtisuunnittelu

  • Yhdyskuntasuunnittelu

  • Tuotehallinta

  • Epäorgaaniset materiaalit, kiertotalous ja tuotteistaminen

  • Biotalous ja tuotteistaminen

  • Terästeknologia ja tuotteistaminen

  • Moottorit ja kuljetusvälineet

 

Yhteisön johtaja

Professori Harri Haapasalo
harri.haapasalo@oulu.fi
040 518 2275

Varajohtaja
Tutkimusprofessori Pekka Tervonen
pekka.tervonen@oulu.fi 
040 673 9519

Arkkitehtuuri
Professori Janne Pihlajaniemi
Janne.Pihlajaniemi@oulu.fi
040 572 0895