Tutkijakoulutus

Tohtorikoulutusta Oulun yliopistossa koordinoi tieteenalojen yhteinen Oulun yliopiston tutkijakoulu UniOGS (University of Oulu Graduate School). Sen pääasiallinen tehtävä on luoda viitekehys ja parhaat mahdolliset olosuhteet korkeatasoiselle, tutkimusorientoituneelle tohtorikoulutukselle. UniOGS palvelee kaikkia Oulun yliopiston jatko-opiskelijoita.

Lisätietoa hakumenettelystä sekä tekniikan alojen tohtorikoulutuksesta saa tutkijakoulun Tekniikan ja luonnontieteiden alan koordinaattorilta.

 

Tutkijakouluja Teknillisen tiedekunnan koulutusaloilla

Oulun yliopistossa toimii UniOGS:n ja tutkimusryhmien rinnalla useita tieteenalaorientoituneita tohtorikoulutusohjelmia, jotka antavat koulutusta omalla alallaan toimiville tutkijoille. Lisätietoja tohtoriohjelmista saa niiden verkkosivuilta. Tärkeimpiä tohtoriohjelmia, joihin teknillisen tiedekunnan jatko-opiskelijat osallistuvat ovat:

Advanced Materials Doctoral Programme

ADMA-tohtoriohjelmassa tehdään kansallisesti ja  kansainvälisesti korkeatasoista luonnonvarojen ja materiaalien tutkimusta ja kehitetään kestäviä tuotantoteknologioita ja tuotteita sekä ympäristöteknologioita. Tohtoriohjelmassa tehtävä tutkimus kattaa koko materiaalikierron mineraalien etsinnästä niiden prosessointiin sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten ja innovatiivisten materiaalien valmistamiseen ja materiaalien talteenottoon ja kierrätykseen. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota materiaalien ympäristövaikutusten minimointiin materiaalisyklin kaikissa vaiheissa. Yhteyshenkilö: Satu Pitkäaho

Bioeconomy doctoral program

Biotalouden tohtoriohjelman sisältö keskittyy biomassan jalostuksen arvoverkkoon. Bioperäisen materiaalin analysointi ja karakterisointi sekä niiden innovatiiviset uudet käyttökohteet korkean jalostusasteen tuotteissa avaavat uusia alueellisen liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia, joita pidetään myös valtakunnallisesti ja globaalisti merkittävinä. Raaka-ainelähtöinen koulutus ja tutkimus kattaa raaka-aineen valinnan, muokkauksen ja teollisen prosessoinnin eri vaiheet, kehittyneiden konversioteknologioiden monimuotoiset vaihtoehdot sekä avainteknologiat uusien tuotteiden ja tuotantoprosessien suunnitteluun. Yhteyshenkilö: Professori Juha Tanskanen

Thule Doctoral Program:
Thule tohtoriohjelman keskeinen teema on muutos pohjoisilla alueilla. Sen aihekokonaisuuksia ovat ympäristö, luonnonvarat ja pohjoisuus. Tohtoriohjelmaan liittyvä tutkimus syventyy ihmisen ympäristösuhteisiin,  ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä sopeutumismenetelmiin. Yhteyshenkilö: Riitta Kamula

 

Viimeksi päivitetty: 3.7.2018