Tutkimus teknillisessä tiedekunnassa

Tutkimuksessa teknillinen tiedekunta toimii kaikilla Oulun yliopiston strategian mukaisilla painoaloilla. Tutkijoiden yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin kanssa on aktiivista. Ulkopuolisen rahoituksen osuus on lähes puolet tiedekunnan kokonaisrahoituksesta.

Tutustu tutkijaan

Tutkimusyhteisöt

Teknillisen tiedekunnan tutkimus on järjestäytynyt seitsemään laajempaan Tutkimusyhteisöön, joiden teemat ovat Teräs, Kiertotalous, Biotalous, Automaatio, Ympäristö & Cleantech, Suunnittelu & tuotteistaminen sekä Geologiset systeemit ja Arktiset mineraalivarat.

Oulun yliopiston tohtorikoulutus

Tohtorikoulutusta Oulun yliopistossa koordinoi tieteenalojen yhteinen Oulun yliopiston tutkijakoulu UniOGS. Sen pääasiallinen tehtävä on luoda viitekehys ja parhaat mahdolliset olosuhteet korkeatasoiselle, tutkimusorientoituneelle tohtorikoulutukselle. UniOGS palvelee kaikkia Oulun yliopiston jatko-opiskelijoita.

Lisätietoa hakumenettelystä sekä tekniikan alojen tohtorikoulutuksesta saa tutkijakoulun Tekniikan ja luonnontieteiden alan koordinaattorilta.

17.8.2011

Tutkijakoulutus