Teknillisen tiedekunnan tutkimusyhteisöt


Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta on luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen huippuosaaja.

Biomassan, mineraalien ja teräksen prosessointi sekä materiaaliymmärrys kattavat tuotantoketjut sekä ympäristövaikutusten minimoinnin ja taloudelliset näkökohdat.

Tavoitteemme on olla osa maailman johtavaa tutkimustiedon, kestävien ratkaisujen tuottajien ja kouluttajien joukkoa siinä, miten ihminen voi teknologian avulla hillitä ilmastonmuutosta, edistää kestävää kehitystä ja hyvinvointia.

Osallistumme globaalin, kansallisen ja alueellisen hyvinvoinnin edistämiseen Tutkimusyhteisöjemme kautta.
 

▶ Terästutkimus

▶ Kiertotalous

▶ Biotalous

▶ Automaatio ja digitalisaatio

▶ Ympäristö ja Cleantech

▶ Suunnittelu ja tuotteistaminen

▶ Geologiset systeemit & Arktiset mineraalivarat
 

Tervetuloa luomaan aurinkoista tulevaisuutta kanssamme!