Tutustu alaan

Tekniikan opinnot Oulun yliopistossa

Oulun yliopisto on yksi Suomen suurimmista teknisten tieteiden opinahjoista. Tekniikan opiskelijoita Oulun yliopistossa on yhteensä noin 3 000.  Jokaisessa teknillistieteellisessä tutkinto-ohjelmassa on tarjolla useita eri opintosuuntia. Valinnanvaraa riittää niin opinto- kuin myös uravaihtoehdoissa.

Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa voi opiskella ja suorittaa tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon arkkitehtuurin (arkkitehdin tutkinto), konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmissa. Jatkotutkintona voi suorittaa Oulun yliopiston UniOGS-tohtorikoulussa tekniikan tohtorin tutkinnon. Teknillisessä tiedekunnassa voi opiskella myös luonnontieteelliseen koulutusalaan kuuluvissa geotieteiden ja kemian tutkinto-ohjelmissa, jossa tutkintonimikkeinä ovat luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri ja UniOGS-tohtorikoulussa jatkotutkintona filosofian tohtori.

Teknisiä tieteitä opetetaan Oulun yliopistossa myös Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa tietotekniikan ja elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmissa. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa voi opiskella myös luonnontieteelliseen koulutusalaan kuuluvassa tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelmassa, jossa tutkintonimikkeet ovat luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri. Edellämainittujen lisäksi on tekniikan opintoja mahdollista suorittaa Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmassa Kaivannaisalan tiedekunnassa.

Tutustu tarkemmin Oulun yliopiston teknisiin tutkinto-ohjelmiin Oulun yliopiston koulutustarjonta-sivustolla.

Viimeksi päivitetty: 23.10.2018