Opinnäytetyöt ja valmistuminen

Opinnäytetöihin ja valmistumiseen liittyviä ohjeita ja lomakkeita opiskelijoille ja ohjaajille

OPINNÄYTETYÖT

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenävää pohjaa ja ohjeistusta opinnäytetöiden (kandidaatintyön ja diplomityön) tekemiseen:

Sivulta 'Ohjeet ja lomakkeet opiskelijoille' löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta. Opinnäytetyöt julkaistaan sähköisenä. Saatuaan ohjaajalta luvan, opiskelija syöttää valmiin työn Laturi-järjestelmään http://laturi.oulu.fi tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Tiedot Laturi-järjestelmää varten saadan opinnäytetyön aloituslomakkeelta, joka tulee täyttää työn aloitusvaiheessa. Mikäli työn nimi muuttuu, voidaan lopullinen työn nimi ilmoittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Sivulta 'Ohjeet ja lomakkeet opiskelijoille' löydät muut tarvittavat lomakkeet. Ohjaajat löytävät mm. opinnäytetöiden arviointiin liittyvät lomakkeet täältä 'Ohjeet ja lomakkeet ohjaajille'.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkinto-ohjelmien diplomityö- ja graduohjeet:

 

TUTKINTOTODISTUSHAKEMUS JA VALMISTUMINEN: Tärkeät päivämäärät

Tutkintotodistushakemus tehdään OSAT-järjestelmässä opintojen loppuvaiheessa n. 5-6 vko ennen suunniteltua valmistumista. Alla olevasta taulukosta näet valmistumiseen liittyvät tärkeät päivämäärät ja taulukon alapuolelta löydät valmistumiseen liittyvää ohjeistusta. Lisäksi löydät lisää tietoa valmistumiseen liittyen oman tutkinto-ohjelmasi sivulta: konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, prosessi- ja ympäristötekniikka (kandi, DI), tuotantotalous, kemia, kaivos- ja rikastustekniikka ja geotieteet ,elektroniikka ja tietoliikenne, tietotekniikka ja tietojenkäsittelytieteet.

Lukuvuonna 2018 - 2019 annetaan koulutusdekaanin päätöksellä todistuksia tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin, luonnontieteiden kandidaatin, filosofian maisterin, tekniikan lisensiaatin ja filosofian lisensiaatin tutkinnoista seuraavasti:

SYKSY 2018
 
Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
Tutkinnon myöntöpäivä /Todistuksen antopäivä /Publiikki
ma 20.8.
to 20.9.
ma 17.9.
to 18.10.
ma 22.10.
to 22.11.
ma 19.11.
ke 19.12.
KEVÄT 2019
 
Tutkintotodistushakemus tehtävä viimeistään
Tutkinnon myöntöpäivä /Todistuksen antopäivä / Publiikki
ma 17.12.
to 24.1.
ma 14.1.
to 21.2.
ma 11.2.
to 21.3.
ma 18.3.
to 18.4.
ti 23.4.
to 23.5.
ma 13.5.
ti 18.6.
ke 24.7. ke 31.7. (ei publiikkia, todistus saatavissa elokuussa vk 34)

 

Muistilista valmistujalle:

 1. HOPS

  • Tutkintoon sisällytetään hyväksytyn HOPS:n (henkilökohtainen opintosuunnitelma) mukaiset opinnot - tarkastuta opintojesi alussa hyväksytty HOPS hyvissä ajoin ennen tutkinnon hakemista, mielellään jo opinnäytetyön aloituksen yhteydessä
  •  HOPS:n tarkastaa/hyväksyy omaopettaja (tai koulutussuunnittelija)
  • Vuonna 2010 tai sen jälkeen aloittaneilla opiskelijoilla on käytössä eHOPS (ei tarvitse liittää hakemukseen erillisenä)
   • mikäli eHOPS ei ole käytössä, tulee hakemukseen liittää HOPS pdf-muodossa
 2. TUTKINTOTODISTUSHAKEMUKSEN TEKEMINEN: https://osat.oulu.fi/

 3. KYSELYT: vastaa seuraaviin kyselyihin hakemastasi tutkinnosta riippuen

 4. OPINNÄYTETYÖ: Lataa opinnäytetyösi Laturiin ja varmista että kaikki opintosuoritusmerkintäsi ovat WebOodin rekisterissä viimeistään viikkoa ennen tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta (tarkempaa tietoa löydät oman tutkinto-ohjelmatoimikuntasi sivulta, kts. linkit ylempänä)

Opinnäytetyöt hyväksytään ja tutkintoja puolletaan tutkinto-ohjelmatoimikunnassa tai vastaavassa. Tutkinto-ohjelmatoimikuntien (TOT) kokouspäivät vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain (kts. linkit ylempänä), ne on kuitenkin on pidettävä viimeistään 14 vrk ennen valmistumispäivää (kts. yo. taulukko: Tutkinnon myöntöpv).

Ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistukset annetaan publiikeissa (ei koske tohtoreita). Tiedekunnan "Publiikkiohjeesta" löydät publiikkitilaisuuden pukeutumisohjeet.  Lisäksi kandidaatit kutsutaan kevään viimeiseen (kevään aikana valmistuneet) ja syksyn viimeiseen (syksyn aikana valmistuneet) publiikkiin.  Publiikit järjestetään tutkinnon myöntöpäivänä klo 14.15. alkaen Saalastin salissa tai ravintola Kastarissa, jotka sijaitsevat toisiaan vastapäätä. Tilaisuuden arvioitu kesto on noin 1 tunti. HUOM! Publiikkiin ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä kutsua tilaisuuteen. Tilaisuudesta saa lisäinfoa opintohallinnon palvelupisteestä (study.technology(at)oulu.fi).

Viimeksi päivitetty: 11.4.2019