Tutkimusyksiköt

Teknillisessä tiedekunnassa työskentelee lukuisia kansainvälisiä tekniikan alan tutkimusyksiköitä ja monialaisia tutkimusyhteisöjä. Aikaisemmin osastoihin ja laboratorioihin jakautuneen organisaation tutkimusyksiköt toimivat nyt omilla tutkimusalueillaan suoraan tiedekunnan alaisina.

Tutkimus Teknillisessä tiedekunnassa

Energia ja ympäristötekniikka
Professori Eva Pongracz

Kemiallinen prosessitekniikka
Professori Juha Tanskanen

Kestävä kemia
Professori Ulla Lassi

Koneensuunnittelu
Professori Juhani Niskanen

Kuitu- ja partikkelitekniikka
Professori Mirja Illikainen

Ympäristö- ja kemiantekniikka
Professori Risto Laitinen

Materiaali- ja tuotantotekniikka
Professori Jukka Kömi

Mekatroniikka ja konediagnostiikka
Yliopistonlehtori Toni Liedes

Prosessimetallurgia
Professori Timo Fabritius

Rakenteet ja rakentamisteknologia
Professori Rauno Heikkilä

Systeemitekniikka
Professori Enso Ikonen

Säätötekniikka
Professori Kauko Leiviskä

Tuotantotalous
Professori Harri Haapasalo

Vesi- ja ympäristötekniikka
Professori Björn Klöve

Kaivos- ja rikastustekniikka
Professori Zongxian Zhang

Geotieteet
Professori Kari Strand

Arkkitehtuuri
Professori Janne Pihlajaniemi


Työpajat

Paja
Johtaja Kasper Hahtonen

Fab Lab Oulu
Johtaja Jani Ylioja

 

Monitieteellisiä tutkimusyhteisöjä

Bioeconomy Research Community Vuonna 2013 perustettu biotalouden alaan liittyvää tutkimusta, koulutusta ja biotalousalan liiketoiminnan aktivointia toteuttava tutkijayhteisö, jossa on toimijoita monilta tekniikan ja luonnontieteen aloilta.

Oulu Mining School (OMS) on vuonna 2007 Oulun yliopistossa toimintansa aloittanut vuorialan koulutus- ja tutkimusverkosto, joka vastaa  vuorialalle erikoistuneiden  geologien ja diplomi-insinöörien peruskoulutuksesta ja alan täydennyskoulutuksesta. Osana Suomen Vuoriklusteria Oulu Mining School on myös vahvasti mukana rakentamassa alan tutkimuskoordinaatiota. Kaivos- ja vuoriala on yksi Oulu yliopiston Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit -painoalalla toimiva kehittämisala.

ProChemE on vuonna 2013 perustettu tutkijayhteisö joka keskittyy kestävien ja innovatiivisten tuotantoprosessien ja vihreän kemian, sekä niitä tukevien ympäristöteknisten sovellusten tutkimukseen. Toiminnassa on mukana useita teknillisen ja kemian alan tutkimusryhmiä sekä laaja kansallinen ja kansainvälinen tutkijaverkosto.

Terästutkimuskeskus Tiedekunnassa vuodesta 2006 toiminut teräksen jalostuksen arvoketjun kattava tutkimusryhmittymä. Terästutkimus on myös yksi Oulu yliopiston Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit -painoalalla toimiva kehittämisala.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Viimeksi päivitetty: 1.11.2018