Professori Ulla Lassi

Ympäristöteknologiarahaston palkinto professori Ulla Lassille

Professori Ulla Lassi on tutkinut viime vuosina erityisesti litiumioniakkujen ja korvaavien materiaalien kemiallista käyttäytymistä akkusovelluksissa.

Toimitusjohtaja Tapani Järvisen ympäristöteknologiarahasto on myöntänyt professori Ulla Lassille palkinnon tunnustuksena toiminnasta ympäristöteknologian osaajana.

Tekniikan tohtori Ulla Lassi on toiminut Oulun yliopiston soveltavan kemian ja prosessikemian professorina Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa vuodesta 2006. Hänen osaamisalueensa edustavat monipuolisesti kestävää kehitystä, ympäristöteknologiaa ja uusia energiamuotoja edistävää materiaalikemian tutkimusta.

Viime vuosina Lassi tutkimusryhmineen on tutkinut aktiivisesti litiumioniakkujen ja korvaavien materiaalien kemiallista käyttäytymistä akkusovelluksissa.

”Uusien akkukemikaalien ohella tutkimuksen alla ovat myös uudet akkukennojen valmistusteknologiat, jotka mahdollistaisivat turvallisempien ja ympäristöystävällisempien akkujen valmistuksen ja kierrätyksen”, Lassi kertoo.

Ulla Lassi on tehnyt aktiivisesti tutkimusyhteistyötä alan veturiyritysten kanssa jo yli kymmenen vuoden ajan. Hänen opetus- ja tutkimustoiminnallaan on myös ollut suuri merkitys Kokkolan suurteollisuusalueelle, jossa valmistetaan muun muassa kobolttia, sinkkiä, rikkihappoa ja vetyä ja tulevaisuudessa myös litiumia.

Lassi on urallaan ohjannut 16 tohtorinväitöskirjaa ja yli 80 maisterintutkielmaa. Hän on julkaissut yli 100 tieteellistä artikkelia vertaisarvioiduissa, tieteellisissä julkaisuissa. Hänet on aiemmin palkittu saavutuksistaan mm. vuoden tiedeviestijänä ja Keskipohjanmaa säätiön tiedepalkinnolla.

Ympäristöteknologiarahaston apurahan tarkoituksena on edistää teollisuuden ympäristöteknologian tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä teknologiatuotteina ja -palveluina. Se jakaa vuosittain apurahan ansioituneelle osaajalle alan tutkimus- ja kehitystyöhön. Outotec Oyj:stä eläkkeelle jääneen toimitusjohtaja Tapani Järvisen nimeä kantavan rahaston on perustanut Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun hallitus vuonna 2009 ja sen peruspääoman lahjoitti Outotec Oyj.

Viimeksi päivitetty: 29.4.2020