Hae opiskelijaksi

Tuotantotalouden opinnot tarjoavat laajan koulutuksen, joka yhdistää tekniikkaa, taloutta ja ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä. Opiskelija saa erinomaiset uramahdollisuudet ja työelämävalmiudet kurssien sisällön ja opiskeluaikaisen yritysyhteistyön kautta. Tämän lisäksi tarjolla on kansainvälinen opiskeluilmapiiri kursseilla kotimaassa sekä monipuolisissa ulkomaanvaihtokohteissa ympäri maailmaa.

Tekniikan kandidaatin tutkinto 

Tekniikan kandidaatin opinnoista jatketaan suoraan diplomi-insinööriopintoihin. Koulutuksen kuvaus on esitetty Opintopolussa. Opintojen rakenne, kurssien ajoitus sekä sisältö käyvät ilmi tarkemmin kandidaatin tutkinnon rakennekaaviosta

Kandidaatin tutkintoon kuuluvista tekniikan sivuaineista löytyy tietoa täältä.

Diplomi-insinöörin tutkinto

2-vuotiseen tutkinto-ohjelmaan voi hakea seuraavien hakukohteiden kautta:Tuotantotalouden maisteriohjelma ja Master's Programme in Industrial Engineering and Management (opintosuunta Product Management on englanninkielinen). Opintojen rakenne, kurssien ajoitus sekä sisältö käyvät ilmi tarkemmin opintojen rakennekaavioista: maisteriohjelma ja Master's Program.

Tohtorin tutkinto

Mielessä väitöskirja tuotantotalouden alalta? Lue jatko-opinnoista.

Tuotantotalous 25 opintopistettä (sivuaine ja avoin yliopisto)

Opintokokonaisuus pitää sisällään seuraavat 5 op:n opintojaksot: Tuotantotalouden peruskurssi (periodit 1-2), Projektinhallinnan peruskurssi (periodi 2), Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta (periodit 3-4), Prosessi- ja laatujohtaminen (periodi 4) ja Product development (periodit 1-2). Opintojaksot ovat tarjolla myös avoimessa yliopistossa, jossa Product development kurssi järjestetään kevään-kesän aikana suomeksi nimellä Tuotekehitys.

Oulun yliopiston opiskelijoilta ei vaadita sivuaineopinto-oikeutta edellä esiteltyjen opintojaksojen suorittamiseen perusopetuksessa. Opintojaksoille ilmoittaudutaan Weboodin kautta. Opintokokonaisuuden koostamispyynnöt lähetetään osoitteeseen study.technology@oulu.fi.

Avoimessa yliopistossa suoritettavat opintojaksot ovat maksullisia. Avoin yliopisto tarjoaa tietoa maksuista ja ilmoittautumisesta. Oulun yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston opintoja maksuttomasti.

 

Miten valita oikea opiskelua? Eira kertoo miten hän löysi tuotantotalouden opinnot - katso video.

KIINNOSTAAKO TUOTANTOTALOUDEN DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI OPISKELU - lue 30 tarinaa

Tässä kirjassa Oulun yliopiston Tuotantotalouden diplomi-insinöörit kertovat omasta alastaan kiinnostavana ammattina ja mielenkiintoisena oppialana. Oulun yliopistossa on opetettu tuotantotaloutta jo yli 30 vuotta. Tutkinto-ohjelma aloitti vuonna 1990 ja ensimmäinen diplomi-insinööri valmistui tutkinto-ohjelmasta vuonna 1994. Joulukuussa 2016 valmistuneita tuli täyteen jo 500.

30 tarinaa - osa1

30 tarinaa - osa2

30 tarinaa - osa3

30 tarinaa - osa4

Lisätietoja: study.technology(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 3.11.2019