TUOTANTOTALOUDEN ESITTELY

Tuotantotalous on osa Oulun yliopiston teknillistä tiedekuntaa. Se on kansainvälinen tiedelaitos ja vastaa tuotantotalouden tutkimuksesta ja opetuksesta Oulun yliopistossa. Tuotantotalouden perustehtävät ovat tutkimus, opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tuotantotalouden koulutusala kouluttaa Oulun yliopiston vaikutusalueen elinkeinoelämän ja sen sidosryhmien tarpeita varten tekniikkaan ja teollisuusyritysten toimintoihin perehtyneitä tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä ja tohtoreita.

Tuotantotalouden tutkimus keskittyy tuotantoon ja informaatiointensiivisiin organisaatioihin. Organisaatioita ja niiden tuotannollista toimintaansa analysoidaan kokonaisvaltaisina prosesseina tekniikan, talouden ja käyttäytymistieteiden näkökulmasta. Tuotantotalouden tutkimus on luonteellaan vahvasti suunnittelutieteitä, uusien mallien luomista jo olemassa olevista käytänteistä tulevaisuutta silmälläpitäen. Tutkimus yhdistää teorioita ja metodeja tekniikan, liiketalouden, psykologian, sosiologian ja ergonomian alueilta. Tämän soveltavan tieteen päällimmäisenä tavoitteena on vahvistaa kansallisia sekä kansainvälisiä innovaatiojärjestelmiä.

 

Viimeksi päivitetty: 17.3.2014