Opintosuunnitelmat

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Oulun yliopiston linjauksen mukaisesti kaikilla opiskelijoilla tulee olla eHOPS (eli OodiHOPS). Uudet tuotantotalouden opiskelijat laativat HOPS:n kuluvan lukuvuoden eHOPS- rakenteeseen WebOodissa. HOPS on sopimus tutkinnon vähimmäisvaatimuksista. Sen sisällön mukaisesti koostetaan lähipalvelupisteessä opiskelijan tutkinto. HOPS:a tarvitaan myös ”Opiskelijan sähköisen asioinnin” - tietojärjestelmässä (OSAT) mm. tutkintohakemuksen teossa, AHOT-hakemusta tehdessä, lisäaikaa anoessa sekä opinto-oikeuden aktivoinnissa.  Tältä sivulta löydät vastauksia tuotantotalouden tutkinto-ohjelman HOPS-ohjausta koskeviin asioihin:

HOPS-laadinta: opinto-oikeuden tila aktiivinen/passiivinen

Opinto-oikeuden tilan ollessa aktiivinen, laatii opiskelija eHOPS:n uusimman rakenteen mukaisesti ja lähettää sen tarkastettavaksi omaopettajalle.

Opinto-oikeuden tila ollessa passiivinen, opiskelija laatii alustavan excel- muotoisen HOPS:n opintojen rakennekaavioiden pohjalta ja lähettää sen opintoneuvojalle. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi myös opintojen suunniteltu suoritusaikataulu. HOPS:a tarvitaan opinto-oikeuden aktivoimiseksi. Kun opinto-oikeus aktivoitu opiskelijan laatii eHOPS kuluvan vuoden rakenteeseen 2 kk sisällä ja lähettää se ensimmäisellä kerralla opintoneuvojalle hyväksyttäväksi. Jatkossa opiskelija on yhteydessä omaopettajaan.

HOPS-ohjaus: omaopettajan ja opintoneuvojan roolit

HOPS-ohjauksesta ja HOPS:en hyväksynnästä vastaavat pääsääntöisesti omaopettajat. Opintoneuvojan tehtävänä on eHOPS-ohjausryhmien ylläpito ja hyväksyä tutkintorakenteesta poikkeava HOPS.

Omaopettajan nimi näkyy ensimmäisenä ohjaajana, kun eHOPS:a lähetetään tarkastettavaksi. Tutkintorakenteesta poikkeavat HOPS:t eli muualla tai toisessa OY:n tutkinto-ohjelmassa opintojaan suorittaneet lähettävät eHOPS:n ensimmäisellä kerralla opintoneuvojalle. Vaihtoon hakeutumista suunnittelevat lähettävät HOPS:n opintoneuvojalle hyväksyttäväksi. Tarkempaa ohjeistusta löytyy sivulta ”Vaihto-opiskelu”.

Työkalut HOPS:n laatimiseen: Opintojen rakennekaaviot, vastaavat eHOPS-rakenteet, korvaavuuslistat

eHOPS-rakenteet laaditaan opintojen rakennekaavioiden pohjalta. Alla listattuna opintojen rakennekaaviot tutkinnoittain: tekniikan kandidaatintutkinto ja diplomi-insinöörin tutkinto. Rakennekaaviot päivitetään vuosittain kurssitarjonnan sekä ohjeistustekstien osalta. Merkittävistä tutkintouudistuksista tiedotetaan opiskelijoille. Jatkavien opiskelijoiden tutkintovaatimukset ovat samat ja he voivat tarvittaessa tarkastaa voimassa olevat periaatteet nykyisistä rakenteista. Vuonna 2015 opintosuunnitelmat uudistuivat ja vanhojen opintojaksojen korvaavuudet käyvät ilmi nykyisten opintojaksojen kuvausten "Lisätiedot"- kohdasta tai korvaavuuslistasta. Tekniikan sivuaineen- sivulta löydät lisää tietoa sivuaineen valintaan liittyen.

Tekniikan kandidaatin tutkinto:

Opiskelijan tulee valita eHOPS:n rakenteen etulehdellä tekniikan sivuaine, jota opiskellaan kandidaattiopinnoissa vähintään 40 op ja yhteensä kandidaatti- ja DI-opinnoissa 60 op. Ensimmäiseen HOPS:n voidaan tehdä alustava valinta. Tekniikan sivuaineinfo järjestetään marraskuussa (kts. Opintojakso 555203P Opiskelutaidot) ja tekniikan sivuaineen mukaiset opinnot tulee suunnitella HOPS:n joulukuun puoleenväliin mennessä.

Diplomi-insinöörin tutkinto

Opiskelija tekee eHOPS:n valitsemansa opintosuunnan rakenteeseen. Opintosuunta – ja täydentävien moduulien info järjestetään kaksi kertaa vuodessa: syyskuussa ja tammikuussa (kts. Opintojakso 555212P Orientation course for New Master’s Students).  

Valinnaiset opinnot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kandidaatti ja diplomi-insinööritutkintoihin voidaan sisällyttää valinnaisia opintoja yhteensä 20 op. Valinnaiset opintojen laajuus voi myös ylittyä, mikäli tutkintojen vähimmäislaajuudet eivät täyty. Valinnaisiin opintoihin sisällytetään ne opinnot, jotka eivät sisälly tutkintorakenteeseen tai ole tekniikan opintoja. Muita, kuin pakollisia, kieliopintoja voi sisällyttää tutkintoihin yhteensä 10 op. Mikäli kieliopinnot ylittyvät, niin siinä tapauksessa tulee tutkinnon laajuuden ylittyä vastaavalla määrällä. Löydät tietoa suositeltavista valinnaisista opinnoista sekä niiden rajoituksista Valinnaiset opinnot- sivulta.

Viimeksi päivitetty: 8.1.2019