Harjoittelu

Tuotantotalouden opintoihin kuuluu kaksi eri harjoittelujaksoa: 555204A Harjoittelu (kandivaihe, viimeisimmän infon materiaali) ja 555304S Syventävä harjoittelu (DI-ivaihe) Lisätietoa harjoittelujaksoista löytyy WebOodi:sta.

Molemmista harjoittelujaksoista laaditaan opintojakson ohjeistuksen mukainen raportti. Raportti ja työtoditus lähetetään sähköpostitse omaopettajalle. Omaopettajat antavat kurssista suoritusmerkinnän.

Viimeksi päivitetty: 11.9.2018