Monikansallisten investointiprojektien johtaminen (MILL)

Suomessa on käynnissä ja käynnistymässä useita kansainvälisiä investointiprojekteja, joista merkittävä osa tulee sijoittumaan Pohjois-Suomeen.

MILL-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia lisäarvoa luovia ja tehokkaita yhteistoiminnallisia projektijohtamisen menetelmiä ja ratkaisuja erityisesti kansainvälisten teollisuuden investointiprojektien valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja johtamiseen. Tätä kautta lisätään hankkeisiin osallistuvien yritysten ja muiden sidosryhmien kilpailukykyä.

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön ja Oulun kauppakamarin yhteistyönä. Yliopisto toimii omalla tutkimuspainotteisella osaamisellaan kehittäjäorganisaationa ja kauppakamari toimii yrityksien edustajana ja pelin rakentajana. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kesto 2018-2020 ja budjetti 492 988 €.

Lisätietoja: harri.haapasalo@oulu.fi ja ahti.nurkkala@chamber.fi

MILL tuloksia/ MILL results:

EPCA-mallin esittely / Introduction to EPCA
EPCA-prosessimalli / EPCA process model
Simulointimallin esittely / Simulation model presentation

Linkki simulointimalliin / Link to simulation model

 

Viimeksi päivitetty: 25.11.2020