Opinnot-sivun liitteet

Opintojen rakennekaaviot aloitusvuoden mukaan

Tekniikan sivuaine

Korvaavuuslistat (opintojaksot ennen vuotta 2015 ja nykyiset vastaavuudet)

Vuosikellot

Harjoittelu

  • 555204A Harjoittelu 5 op: info

Opinnäytetöiden aloituslomakkeet

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 30.8.2019