Kestävän yhdyskunnan arvoketjut - KERVO

Hankkeessa tarkastellaan ja mallinnetaan rakennetun yhdyskunnan eri toimintojen arvoketjuja ja arvon tuottoa koko elinkaaren aikana. Arvoketjuihin liittyen prosessoidaan liiketoimintaa ja hyötyjä arvoketjujen eri toimijoille siten, että tietoa voidaan käyttää hyödyksi strategisessa päätöksenteossa niin yksittäisten toimijoiden kuin myös yhdyskuntien tasolla. Tavoitteena on mallintaa eri toimijoiden rooleja ja vastuita. Arvoketjumallien analysoinnin kautta tuotetaan tietoa olemassa olevien liiketoimintamallien tehostamiseen sekä selvitetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyömalleja.

Hanke toteutetaan seuraavasti. Arvoketjujen analysoinnin kautta saadaan tieto niiden nykyrakenteista, minkä jälkeen voidaan arvioida niihin sisältyviä rahavirtoja. Toimijoiden roolien, vastuiden ja päätöksentekokyvyn näkökulmasta tehtävien tarkastelujen avulla mallinnetaan arvoketjut, jolloin voidaan arvioida ja analysoida niihin sisältyviä tehostamistarpeita ja innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhdessä projektiin osallistuvien toimijoiden kanssa analysoidaan ja testataan edellisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja uusien toimintojen kaupallistamista todellisissa kohteissa.

 

Yhteystiedot

Vastuullinen johtaja

Professori Harri Haapasalo

p. +358 8 553 2931, +358 40 518 2275

s-posti. harri.haapasalo (at) oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 21.5.2012