Valmistuminen

Teknillisen tiedekunnan sivulta löytyt tarkempaa tietoa ja yhteisiä tiedekunnan ohjeita opinnäytetöiden aloitukseen, tekemiseen ja valmistumiseen liittyen. Alempana on muutamia tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa sovellettavia käytänteitä.

Tutkintoon sisällytetään vain ne opintojaksot, jotka ovat hyväksytyssä HOPS:ssa (henkilökohtainen opintosuunnitelma). Mikäli HOPS:iin on tullut muutoksia viimeisimmän hyväksynnän jälkeen, niin se tarkastutetaan omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 3 kk ennen suunniteltua valmistumispäivää. HOPS lähetetään tarkastettavaksi (omaopettajan nimi ensimmäisenä) Oodin kautta - lähetyksen yhteydessä mainitaan valmistumisen tavoiteaikataulu. Mikäli sinulla ei ole OodiHOPS:a, niin voit laatia sen uusimman tutkintorakenteen mukaisesti. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä tuotantotalouden opintoneuvojaan lähettämällä palvelupyyntö osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi aiheena "TUTA-HOPS laadinta".

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään kameravalvotussa akvaariotenttitilassa, mikäli opiskelija on paikkakunnalla. Kypsyysnäytteestä sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään ns. henkilökohtaisena tenttinä.

Valmistumiseen liittyen tuotantotalouden tutkinto-ohjelmassa noudatetaan alla esitettyä aikataulua, joka perustuu tuotantotalouden tutkinto-ohjelmatoimikunnan (TOT)  kokoontumisiin 10 kertaa lukuvuodessa. TOT:ssa puolletaan haettuja tutkintoja sekä hyväksytään diplomityöt. TOT:ssa on jäseninä sekä opetushenkilökunnan että opiskelijoiden edustajia. Tutkintotodistushakemus tehdään OSAT-järjestelmässä hyvissä ajoin, noin 1 kuukausi ennen toimikunnan kokousta ja tutkintoon sisällytettävien opintosuoritusten tulee olla valmiina yhtä viikkoa aiemmin.

VALMISTUMISEEN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma

LUKUVUOSI  2018 – 2019

Tutkintotodistushakemus

Tutkintoon sisällytettävät HOPS:n mukaiset opinnot

Tutkinto-ohjelmatoimikunta (TOT)

Valmistumispäivä

ma 20.8.
to 23.8.
to 30.8.
to 20.9.
ma 17.9.
ti 25.9
ti 2.10.
to 18.10.
ma 22.10.
ti 30.10.
ti 6.11.
to 22.11.
ma 19.11.
ti 27.11.
ti 4.12
ma 19.12.
ma 17.12.
ti 1.1.
ti 8.1.
to 24.1.
ma 14.1.
ti 29.1.                                       
ti 5.2.
to 21.2.
ma 11.2.
ti 19.2.                                              
ti 26.2.
to 21.3.
ma 18.3.
ti 26.3.                                               
ti 2.4.
to 18.4.
ti 23.4.
ti 30.4.                                                
ti 7.5.
to 23.5.
ma 13.5.
ti 21.5.             
ti 28.5.
ti 18.6.

Tutkintodistushakemus: tehtävä OSAT:ssa viimeistään ko. päivänä

Tutkintoon sisällytettävät HOPS:n mukaiset opinnot: opintojaksojen suoritusmerkinnät rekisterissä, kypsyysnäyte tehtynä ja opinnäytetyö Laturissa viim. ko. päivänä eli 1 vko ennen tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta

Valmistumispäivä: Publiikki järjestetään, todistus on valmiina lähipalvelupisteessä ko. päivänä

 

Viimeksi päivitetty: 2.8.2018