Työtiede

Tuotantotaloudella on työtieteen saralla monenlaista työn tuottavuuteen, turvallisuuteen, terveellisyyteen ja työhyvinvointiin liittyvää tutkimusta ja koulutusta.

Turvallisuusjohtaminen ja vahinkoriskien hallinta on yksi erikoisalueemme. Siinä riskit, jotka kohdistuvat ihmiseen tai ovat ihmisen toimintaan liittyviä tai siitä johtuvia, ovat keskeisellä sijalla. Turvallisuusjohtaminen ja vahinkoriskien hallinta nähdään osana hyvää johtamiskokonaisuutta. Tämä ns. Health, Safety, Environment & Quality, HSEQ-johtaminen ulottuu myös palveluja toimittavaan alihankinta- ja kumppanuusverkostoon (katso www.hseq.fi). Sivuilla kuvaillaanarviointimenettelyä , jossa ovat mukana terästeollisuuden, metsäteollisuuden, kunnossapidon ja kemianteollisuuden keskeiset toimijat sekä Oulun yliopisto, POHTO, Laatukeskus ja Inspecta). Panostaminen tutkimuksellsesti tähän alueeseen, organisaation osaamiseen, on seurannut panostamista teollisuuden kanssa yhdessä ns. Työturvallisuuskortin kehittämiseen. Se on yksilötason osaamisen ja taitojen "yhteinen kieli ja tentittävä perussisältö" teollisessa ympäristössä toimimisen hyvään turvallisuuskulttuuriin.

Laitteiden käytön  ja huollon ergonomia ovat myös erikoisalaamme. Human Factors -osaamisteema, ergonomian soveltaminen, liittyy niin ihmisen tietotoimintoihin (käyttöliittymän käytettävyys) vaikkapa valvomoympäristössä ja fyysisiin toimintoihin vaikkapa kunnossapidossa (kunnossapidettävyys).

Koneiden suunnittelun, painelaitteiden suunnittelun ja monien muiden erikoisalojen haasteet turvallisuuden osalta ovat myös Euroopan unionin ja ETA-alueen standardien ja niiden taustana olevien direktiivien aluetta (konedirektiivi, painelaitedirektiivi). Suomessa suunnittelua koskee valtioneuvoston ns. koneasetus. Koneiden ja työvälineiden käyttöä koskee vastaavasti ns. käyttöasetus. Näitä teemoja opetetaan erityisesti opintojaksoilla Prosessiteollisuuden turvallisuus, Koneturvallisuus ja käytettävyys, Käytettävyys ja turvallisuus tuotekehityksessä sekä Kemialliset ja fysikaaliset työympäristötekijät. "Pakollisen" turvallisuustason huomioon ottamisen ohella opetetaan turvallisuuden ja käytettävyyden hyvän tason tuomia mahdollisuuksia tuotteiden ja järjestelmien myyntivalttina. "Inherently safe" -tavoite on esillä suunnitteluperiaatteena useassa kurssissa esiteltynä, erityisesti opintojaksoilla Prosessiteollisuuden turvallisuus sekä Koneturvallisuus ja käytettävyys. Brittiläisessä alan oppikirjassa ovat esillä myös esimerkit ydinvoimaloiden suunnittelusta tämän periaatteen kannalta.

Diplomitöiden aiheena ydinvoimalaympäristö on ollut yhdessä diplomityössä, joka tehtiin Olkiluodon voimalan ulkomaisen rakentajan turvallisuusjohtamisen ja -työmaasuunnittelun tarpeisiin. Tärkeää on myös työtieteen piirissä tehdyt ja tekeillä olevat opinnäytetyö- ja muut projektit konventionaalisten voimaloiden osalta.

Työtiede on vetänyt monia kansallisia usean osapuolen hankkeita kuorma-autoilla tapahtuvan kuljetustoiminnan häiriöttömyyden kehittämiseksi. Tämäkin näkökohta on tärkeä myös energiateollisuudessa. Hankkeissa on ollut mukana kuljetusalan yrityksiä, SKAL, työnantaja- ja työntekijäliitot sekä Teknologiateollisuus ry laitetoimittajien näkökantoja mukaan tuoden.

Viimeksi päivitetty: 9.1.2014