Opinnot

Tuotantotalouden opiskelijan opintopolun vaiheet

Opinnot-sivustolta löydät tietoa tuotantotalouden opiskelijan opintopolun tärkeimmistä vaiheista: henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen (eHOPS), muualla ja muissa OY:n tutkinto-ohjelmassa suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon tekniikan sivuaineen valinta,  vinkkejä valinnaisiin opintoihin, diplomi-insinööri(DI)-vaiheen opintosuunnan ja täydentävien moduulien valinta, harjoittelu, opinnäytetyö (kandidaatintyö ja diplomityö) ja valmistuminen. Lisäksi löydät tietoa vaihto-opiskelusta, ja missä vaiheessa opintopolkua vaihtoon lähtöä suositellaan.

Alempana on eriteltynä kandi- ja DI-opiskelijan opintopolut, näiden vuosikellot sekä erityisesti kieli- ja viestintäopintojen suoritusjärjestys ja niiden kytkeytyminen tuotantotalouden opintojaksoihin. Kaikkien opintojaksojen suositeltu suoritusjärjestys, jossa on huomioitu esitietovaatimukset, käyvät ilmi opintojen rakennekaavioista ja eHOPS-rakenteesta.  (kts. Opintosuunnitelmat)

Kandiopiskelijan opintopolku

Kandiopinnot on tarkoitettu tuotantotalouden tutkinto-ohjelman 3 + 2 vuotiseen koulutukseen DIA-yhteisvalinnassa valituille. Vuosikellosta löytyy opintojen kannalta tärkeimmät vaiheet ja niiden sijoittuminen opintopolun eri vaiheisiin.

Kandidaattiopinnoissa on muutama opintojakso, jotka voidaan suorittaa omaan tahtiin mutta seuraavassa järjestyksessä: 030005P Tiedonhankintakurssi, 900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä, 555204A Harjoittelu, 555201A Kandidaattiseminaari ja 555200A Kandidaatintyö. Tarkemmat kuvaukset löydät WebOodista.

030005P Tiedonhankintakurssi, 1 op

 • järjestään kaksi kertaa lukuvuodessa: 1. ja 3. periodissa
 • suositeltava suoritusajankohta on 1. vuoden syksyllä ja viimeistään 3. vuoden syksyllä
 • on esitietovaatimus opintojaksoille 900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä, 555204A Harjoittelu, 555201A Kandidaattiseminaari

900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä, 2 op

 • järjestetään kerran lukuvuodessa: ensimmäisen vaiheen aloitusluento 4. periodissa
 • kurssi on kaksi vaiheinen: toinen vaihe alkaa 1. periodissa kesän jälkeen
 • mikäli opiskelija ei ole osallistunut 1. vaiheeseen, voi hän silti ilmoittautua 900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä opintojaksolle 2. vaiheeseen (syksyllä)

555204A Harjoittelu, 5 op

 • harjoittelussa (eli töissä) on suositeltavaa käydä viimeistään 2. – 3. vsk välisenä kesänä
 • harjoittelusta kirjoitetaan raportti, joka liittyy edeltävään opintojaksoon.
 • suositeltava suoritusajankohta on 2. vuoden syksyllä ja viimeistään 3. vuoden syksyllä (esim. vaihtoon lähtö 3. vuoden keväällä)
 • harjoitteluraportin ja työtodistuksen voi toimittaa omaopettajalle mikäli
  • Tieteellisen viestinnän opettaja on tarkastanut raportin kielen TAI
  • opiskelijalla on suoritettuna Tuotantotalouden tieteellinen viestintä tai vastaava HOPS:ssa hyväksytty kurssi
 • harjoittelusta voi saada suoritusmerkinnän vasta kun viestinnän kurssi on suoritettu

555201A Kandidaattiseminaari, 2 op

 • järjestään kaksi kertaa lukuvuodessa: 1.-2.  ja 3.- 4. periodeissa
 • suositeltava suoritusajankohta on 3. vuoden keväällä ja aikaisintaan 3. vuoden syksyllä (esim. vaihtoon lähtö 3. vuoden keväällä)
 • suoritetaan saman aikaisesti 555200A Kandidaatintyö kanssa.

Lisäksi kandidaattiopinnot pitävät sisällään opintojaksoja, jotka toteutetaan rinnakkain ja yhteistyössä opettajien kesken:

 • 555204A Harjoittelu, 5 op & 900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä, 2 op
 • 555226A Operations and supply chain management, 5 op & 902143Y Company Presentations, 2 op (2. vuoden syyslukukausi)
 • 55287A Case-kurssi, 5 op & 900062P Tuotantotalouden suullinen viestintä, 2 op (3. vuoden syyslukukausi)

  DI-opiskelijan opintopolku

  DI- opintoja opiskelevat tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kandivaiheesta jatkavat sekä maisteriohjelmiin edeltävänä keväänä valitut uudet opiskelijat. Vuosikellosta löytyy opintojen kannalta tärkeimmät vaiheet ja niiden sijoittuminen opintopolun eri vaiheisiin.

  DI-opinnoissa on muutama opintojakso, joiden suoritustapa on poikkeava tai joita voidaan suorittaa omaan tahtiin mutta seuraavassa järjestyksessä: 030005P Tiedonhankintakurssi, 555301S Research Seminar, 555304S Advanced Internship, 555379S Tuotantotalouden erikoistyö

  030005P Tiedonhankintakurssi, 1 op

  • pakollinen maisteriohjelmiin valituille opiskelijoille
  • järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa: 1. ja 3. periodissa
  • suoritusajankohta on 1. vuoden syksyllä
  • oletus esitieto kaikille opintojaksoille

  555304S Advanced Internship, 5 op

  • harjoittelussa (eli töissä) on suositeltavaa käydä viimeistään 1. – 2. vsk välisenä kesänä
  • opintojaksolle ei ole erillistä ilmoittautumista
  • harjoitteluraportti ja työtodistus voidaan toimittaa omaopettajalle ympärivuotisesti, viimeistään 2. vuoden syksyllä

  555301S Research Seminar

  • järjestään kaksi kertaa lukuvuodessa: 1.- 2.ja 3.- 4. periodeissa
  • suositeltava aloitusajankohta on 1. vuoden keväällä
  • liittyy diplomityön tekemiseen, tällä kurssilla diplomityötä tekevät kertovat tutkimuksestaan
  • teemaluennoille voidaan osallistua syksyisin ja keväisin
  • varsinainen suoritusmerkintä kurssista tulee viimeisenä keväänä eli kun diplomityökin alkaa olla jo valmis

  555379S Tuotantotalouden erikoistyö

  • kurssissa ei ole luentoja
  • esim. kehittämistehtävä yrityksessä tai julkishallinnossa
  • voidaan tehdä myös diplomityön ns. esiselvityksenä

    

   Viimeksi päivitetty: 22.1.2020