Suo as a Service

Projektin kuvaus

Vastatakseen kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin Suomen hallituksen strategisena tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Turpeen energiakäytön vähentäminen vaikuttaa suoraan alalla oleviin työpaikkoihin. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla turvetuotanto on merkittävässä roolissa.

Suo as a Service -hankkeen päätavoitteena on tuottaa nopeasti käyttöönotettavia liiketoimintamalleja, sekä tarjota potentiaalisia tulevaisuuden skenaarioita turvetuotantoalueiden kannattavalle ja ympäristöystävälliselle liiketoiminnalle Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa. Selvityksessä muodostetaan yleisesti hyödynnettäviä toimenpiteitä, millä voidaan tukea paikallista elinkeinotoimintaa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen pääkohderyhmät ovat turvetuotannosta kiinnostuneet yritykset, kunnat sekä Ely-keskus.

Hankkeen lopputuloksena saadaan toimenpidesuositukset turvetuotantoalueita hyödyntävän liiketoiminnan kehittämiseksi Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa 0-1, 1-5 ja 5-10 vuoden aikajänteellä. Toimenpidesuositukset mahdollistavat käytännön kokeilut myöhemmissä vaiheissa.
 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Haapaveden-Siikalatvan kuntayhtymä (Haapavesi, Siikalatva, Pyhäntä)