Tutkimus

 

Tuotantotalouden tutkimus keskittyy tuotantoon ja informaatiointensiivisiin organisaatioihin. Organisaatioita ja niiden tuotannollista toimintaansa analysoidaan kokonaisvaltaisina prosesseina tekniikan, talouden ja käyttäytymistieteiden näkökulmasta. Tuotantotalouden tutkimus on luonteellaan vahvasti suunnittelutieteitä, uusien mallien luomista jo olemassa olevista käytänteistä tulevaisuutta silmälläpitäen. Tutkimus yhdistää teorioita ja metodeja tekniikan, liiketalouden, psykologian, sosiologian ja ergonomian alueilta. Tämän soveltavan tieteen päällimmäisenä tavoitteena on vahvistaa kansallisia sekä kansainvälisiä innovaatiojärjestelmiä talouden, liiketoimintojen ja työllisyyden kasvattamiseksi. Tuotantotalouden tutkimus suoritetaan läheisessä yhteistyössä erityyppisten organisaatioiden kanssa - ”teollisuus itsessään on meidän laboratoriomme”.

Tuotantotalouden pääasialliset tutkimusalueet ovat tällä hetkellä; tuotehallinta, tuotannollinen toiminta, työhyvinvointi ja tuottavuus ja projektiliiketoiminta. Kaikki neljä tutkimusaluetta ovat professorivetoisia ja itsenäisiä tutkimuksen suunnittelun osalta, joka suoritetaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa.

Tuotantotalouden tutkimusyksiköllä on johtava rooli Oulun yliopiston monitieteellisessä InStreams hankkeessa.

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.5.2021