Yhteistyömahdollisuudet

Tuotantotaloudella on läheiset kontaktit paikallisiin yrityksiin. Yritysten kanssa tehdään yhteistyötä monilla kursseilla, opiskelijoiden harjoitus- ja lopputöissä. Teollisuuden käytännön ongelmien ratkaiseminen on osa opetuskäytänteitä.

Jos koet, että organisaatiosi voisi hyötyä tämän kaltaisesta yhteistyöstä ja haluaisit tehdä yhteistyötä Tuotantotalouden ja Oulun yliopiston kanssa, ota yhteyttä. Pohditaan yhdessä paras yhteistyömuototapa. Olemme kiinnostuneita niin isoista kuin pienistäkin ongelmista.

 

Yhteistyömuotoja:

Harjoitustyö: Joillakin kursseilla opiskelijat voivat tarkastella kurssille liittyvä teemaa yhdessä tai useammassa yrityksessä. Opiskelijat voivat esimerkiksi käydä haastattelemassa teemasta yrityksiä ja kirjoittaa lyhyen raportin. Aineiston syvällisempään analysointiin voi liittyä myös osaston tutkijoita. Yhden opiskelijan työpanos on n. 0,5 -1,5 viikkoa.

 

Case: Osana kursseja voidaan antaa opiskelijoille ratkaistavaksi kurssille sopiva käytännönongelma. Näin ongelman antanut yritys saa opiskelijoiden ratkaisuehdotuksia ongelmaan. Yhden opiskelijan työpanos on n. 1-3 päivää. 

 

Erikoistyö: Erikoistyö on yhden opintojen loppuvaiheessa olevan opiskelijan tai pienen opiskelijaryhmän toteuttama harjoitustyö. Tyypillisesti työssä ratkaistaan jotain käytännönongelmaa. Yhden opiskelijan työpanos on n. 3 viikkoa. 


Kandintyö: Kandintyö voi olla esimerkiksi kirjallisuustutkimus tietystä aiheesta tai pienimuotoinen empiirinen tutkimus. Yhden opiskelijan työpanos on n. 1-1,5 kk. Työ voi olla myös osa kesätöitä.

 

Diplomityö: Diplomityön teko kestää keskimäärin 6 kuukautta ja tehdään teollisuudessa. Opiskelija saa tyypillisesti korvauksen työpanoksestaan.

 

Luento: Yrityksen edustaja voi tulla pitämään luennon opiskelijoille.

 

Kesätyö/harjoittelu: Harjoittelu kestää vähintään 2kk. Harjoitteluun on mahdollista hakea tukea.

 

Tutkimusyhteistyö

Tyypillisesti tutkimushankkeisiin osallistuu muutamia/useita yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita samasta tutkimusaiheesta. Tutkimusprojekteissa yrityksiltä vaaditaan osallistumista kustannuksiin (Esim. yrityksiltä yhteensä 20 %). Projektit voidaan toteuttaa esimerkiksi Tekes- tai EU -hankkeina.

Projekteissa toteutetaan tyypillisesti väitöskirjoihin tähtäävää tutkimusta.

 

Viimeksi päivitetty: 22.2.2017