Tohtoriopiskelijaksi?

Yliopiston laajuinen tutkijakoulu (University of Oulu Graduate School, UniOGS) aloitti toimintansa 1.8.2011 alkaen. Tutkijakoulu on kaikkia Oulun yliopistossa tohtoriopintoja suorittavia opiskelijoita varten ja sen päätehtävä on edistää korkeatasoista tohtorikoulutusta Oulun yliopistossa.

Tohtorikoulutuksen tavoitteet

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että väitöstutkija

 • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
 • hankkii valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa
 • perehtyy hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
 • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen
 • saavuttaa riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä

Oulun yliopiston tutkijakoulun tavoitteet:

 • kouluttaa tohtoreita neljän vuoden tavoiteajassa
 • valmistuneilla on sekä ammatillinen että yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritasoisissa tehtävissä
 • valmistuneilla on hyvät tieteelliset valmiudet, kyky etsiä, tuottaa ja soveltaa tietoa, hyvät ryhmätyötaidot sekä valmius toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Oulun yliopiston tutkijakoulun tehtävät:

 • tukea väitöstutkijoita niin, että heillä on tasapuoliset mahdollisuudet suorittaa tutkinto
 • tarjota yleis- ja valmiustaito-opintoja
 • taata opintojen seuranta ja huolehtia opintojen hallinnosta
 • myöntää tohtoriopinto-oikeus sekä tohtorintutkinnot
 • luoda ja kehittää yhtenäisiä käytäntöjä Oulun yliopiston tohtorikoulutukseen (tohtoriopinto-oikeuden saaminen, opintovaatimukset, opintojen ohjaus ja seuranta sekä väitöskirjaa koskevat käytännöt)

Yliopiston yksiköt sekä tohtoriohjelmat vastaavat tieteenalakohtaisten opintojen järjestämisestä.

Määritelmät Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1039/2013) mukaisesti.

Viimeksi päivitetty: 2.9.2020