Oulun yliopiston tutkijakoulun mentorointiohjelma


"The delicate balance of mentoring someone is not creating them in your own image, but giving them the opportunity to create themselves."
Steven Spielberg

Tietoja ohjelmasta

Haku lukuvuoden 2017–2018 mentorointiohjelmaan avautuu syyskuussa 2017. Tieto haun alkamisesta ja hakuohjeet lähetetään UniOGS:n jatko-opiskelijoiden sähköpostilistan (PhD list) kautta.

Oulun yliopiston tutkijakoulu aloittaa syyslukukaudella 2017 noin puoli vuotta kestävän mentorointiohjelman. Ensimmäisen kerran mentorointiohjelma järjestettiin lukuvuonna 2014–2015. Sen jälkeen ohjelma on järjestetty lukuvuosittain ja se on ollut hyvin suosittu. Syksyllä 2017 alkava ohjelma on neljäs tutkijakoulun historiassa.

Mentorointi? – Keskustelua, jakamista, ohjausta, kehittymistä

Mentoroinnissa työelämässä toimiva kokeneempi henkilö (mentori) jakaa kehittymishaluiselle tohtoriopiskelijalle (aktorille) osaamistaan ja kokemustaan työelämään ja urasuunnitteluun liittyen. Hiljaisen tiedon vaihtuminen tapahtuu mentorin ja aktorin kahdenkeskisissä luottamuksellisissa keskusteluissa. Kahdenkeskisten tapaamisten lisäksi ohjelmaan kuuluu 2-3 kaikille ohjelmaan osallistuville yhteistä tapaamista.

Väitöskirjaansa tekeviä tohtoriopiskelijoita askarruttavat usein monet työuran kehittämiseen liittyvät kysymykset:

 • Haluanko suuntautua akateemiselle uralle?
 • Minkälaisia toiveita ja vaatimuksia yritysmaailma asettaa tohtoriksi valmistuneille työnhaussa?
 • Miten voin parhaiten hyödyntää tohtorintutkintoani tulevassa työelämässäni?
 • Miten hyödynnän omat vahvuuteni ja heikkouteni?

Mentoroinnin aikana käydyt keskustelut auttavat aktoria löytämään vastauksia kysymyksiin tukien aktorin henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä.

Mentorointi auttaa aktoria kiteyttämään omat tavoitteensa ja löytämään konkreettisia työkaluja päästä eteenpäin omalla työuralla. Mentorointi tukee tohtoriopintoja tekevää ammatillisessa kehittymisessä, työuran selkiyttämisessä, opintojen suuntaamisessa ja työelämävalmiuksien kehittymisessä.

Mentorin ja aktorin roolit – Avoimuus, luottamus, sitoutuminen

Mentori on kokenut oman alansa ammattilainen, joka on halukas jakamaan omaa kokemuksen kautta kertynyttä tietotaitoaan eteenpäin nuorelle tutkijalle. Mentorilla olisi hyvä olla vähintään muutamien vuosien mittainen työkokemus akateemisesta tai yritysmaailmasta, tai molemmista. Mentori on halukas antamaan toiselle tukeaan, neuvojaan ja tuoreita näkökulmia, jotka auttavat aktoria pohtimaan työelämän haasteita ja mahdollisuuksia.

Aktori on halukas oppimaan ja kehittymään henkilökohtaisesti ja ammatillisesti. Aktori on valmis sitoutumaan mentorointisuhteeseen. Aktori ymmärtää, että mentoroinnin tarkoitus ei ole toimia suoraan väylänä työllistymiseen, mutta parhaimmillaan se voi auttaa rakentamaan uusia ammatillisia verkostoja.

Mentorointiohjelmaan osallistuminen tarjoaa mentoreille erinomaisen tilaisuuden tutustua valmistumisvaiheessa oleviin nuoriin tutkijoihin ja kehittää itseään osaamisen johtamisessa.

 

Lisätietoja:

 • Koordinaattori, Kaisa-Leena Huttunen
  kaisa-leena.huttunen @ oulu.fi, 040 725 8888
   
 • Koordinaattori, Anthony Heape
  anthony.heape @ oulu.fi, 040 867 6666
   
 • Alumnikoordinaattori, Karoliina Kekki
  karoliina.kekki @ oulu.fi, 0294 48 4027

 

Oulun yliopiston mentorointiohjelma järjestetään osana ESR-rahoitteista TOHTOS-hanketta. Lue lisää: http://www.uta.fi/tutkijakoulu/tohtos/index.html

 

Viimeksi päivitetty: 7.8.2017