Tutkijakoulu tarjoaa oulu.fi -käyttäjätunnuksen kaikille aktiivisille väitöstutkijoille

Huhtikuusta 2020 lähtien tutkijakoulu tarjoaa henkilökuntaan kuulumattomille aktiivisille väitöstutkijoille mahdollisuuden tietojärjestelmien erilliseen käyttölupaan. Tällaisia tutkijoita ovat erityisesti apurahalla työskentelevät väitöstutkijat.

Kyseessä oleva ns. UFO-tunnus on määräaikainen käyttäjätunnus väitöstutkijalle, jolla on perustellut syyt käyttää henkilökunnan O365-sähköpostipalvelua ja rajallisesti yliopiston tulostuspalvelua. Myönnetyn tunnuksen myötä väitöstutkija saa käyttöönsä oulu.fi-päätteisen sähköpostiosoitteen. Tutkijakoulu myöntää käyttöluvan ja vastaa erillisoikeuden aiheuttamista tulostuskustannuksista.

UFO-tunnuksia myönnetään seuraavin ohjein:

  • Mikäli henkilö on aloittamassa väitöstutkimusta yliopiston henkilökuntaan kuulumattomana, UFO-tunnus myönnetään hänelle automaattisesti tohtorintutkintoon johtavan opiskeluoikeuden myönnön yhteydessä.
  • Mikäli henkilön työsopimus katkeaa kesken väitöstutkimuksen, mutta väitösprojekti jatkuu aktiivisena, voi UFO-tunnusta hakea osoitteesta uniogs@oulu.fi
  • Mikäli henkilöllä on jo voimassa oleva UFO-tunnus, voi hän itse anoa jatkoa oman tunnuksensa voimassaoloaikaa jatkohakemuslomakkeella

UFO-tunnus on määräaikainen. Lähtökohtaisesti sen on tarkoitus olla käytettävissä suunnitellun väitöstutkimushankkeen ajan kuitenkin sidottuna väitöstutkimuksen etenemiseen ja aktiiviseen työstämiseen.

HUOM! Tutkijakoulun myöntämään UFO-tunnukseen kuuluu mm. etunimi.sukunimi@oulu.fi-muotoinen sähköpostiosoite, mutta se ei oikeuta henkilökunnan UNIV-toimialuepalveluiden käyttöön. 

  • IT-tuki: Henkilökunnan it-tuki ei ole käytettävissä. Käyttäjätunnusongelmissa yhteydenotto-osoite on asiakastuen sijaan ictdoctoral@oulu.fi, muissa asioissa uniogs@oulu.fi.
  • Työasema: väitöstutkijat työskentelevät omilla laitteillaan, joiden ylläpito on heidän omalla vastuullaan. Omia laitteita voi käyttää yliopistolla vain langattomassa verkossa. Yliopiston itseopiskelutyöasemat ovat käytettävissä.
  • Ohjelmat: Yliopiston lisensoimia ohjelmia voi käyttää etätyöpöytien avulla VPN-yhteydessä. 
  • Tulostaminen: Etätyöpöytä- ja VPN-yhteydellä voi tulostaa yliopiston tulostuspalvelun piirissä oleville laitteille. Mobiilitulostus on mahdollista. UniOGS vastaa tulostamiskustannuksista.
  • Verkon tallennustilat: Verkon resurssit ovat käytettävissä etätyöpöytä- ja VPN-yhteydellä

Katso lisätietoja UFO-tunnuksesta ja jatkohakemuslomake Patiosta.

Viimeksi päivitetty: 18.6.2020