Kurssi: Tieteellinen viestintä / Scientific Communication 920010J (0.5 op)

Laajuus: 0.5 op
Ajoitus: kerran keväällä ja kerran syksyllä

Tavoite:

Tämän kurssin avulla opiskelijat ymmärtävät, miten tehostaa tieteellistä kirjoittamista. Kurssi motivoi opiskelijoita aloittamaan tieteellisen kirjoittamisen aiemmin.

Osaamistavoitteet:

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää, mitä tieteelliseltä artikkelilta ja väitöskirjalta vaaditaan sekä minkälainen rakenne niillä tyypillisesti on. Kurssin jälkeen opiskelija osaa myös hahmottaa tieteellisen artikkelin ja väitöskirjan julkaisuprosessin. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miten kirjoittamisen voi tehdä tehokkaasti.

Opetustavat ja sisältö:

Kurssi sisältää sekä luentojen seuraamista että noin 5 tuntia itsenäistä työskentelyä. Jokaisen luennon pituus on 4 tuntia ja jokainen luento järjestetään yhtenä puolenpäivän sessiona.

Opiskelijan täytyy osallistua vähintään kahteen seuraavista kolmesta eri luennosta saadakseen opintosuorituksen kurssista. Jokaisesta luennosta järjestetään sekä suomen- että englanninkielinen versio.

1. Tieteellisen lehtiartikkelin kirjoittaminen / Writing scientific journal articles

2. Väitöskirjan kirjoittaminen / Writing a doctoral dissertation

3. Kokoelmaväitöskirjan yhteenveto-osan kirjoittaminen / Writing the compiling part of a compilation dissertation

Itsenäinen työskentely pitää sisällään luentojen aiheisiin valmistautumista sekä saadun opin jatkoprosessointia. Tämä voi tarkoittaa tutustumista oppimateriaalina oleviin opaskirjoihin, kohdelehtianalyysia ja/tai oman alan väitöskirjojen analysointia vertaamalla kurssin oppeja oman alan käytäntöihin esimerkkien avulla.

Opetuskieli: suomi/englanti

Oppimateriaali:

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö: tohtori Pekka Belt

Kurssin luentojen sisällöt

1. Tieteellisen lehtiartikkelin kirjoittaminen

 • käytännön vinkkejä tieteellisten lehtiartikkeleiden kirjoittamiseen
 • tehokas kirjoittamisprosessi
 • hyväksymistodennäköisyyden lisääminen
 • artikkelin logiikka
 • artikkelin aloitus ja lopetus
 • päätoimittajan näkökulma
 • ryhmädynamiikan hyödyntäminen kirjoittamisessa
 • kysymyksiä ja vastauksia

2. Väitöskirjan kirjoittaminen

 • väitöskirjan vaatimukset ja rakenne
 • monografiaväitöskirja
 • kokoelmaväitöskirja
 • tehokas kirjoitusprosessi
 • julkaisuprosessi
 • väitöskirjaprosessin aikataulu

3. Kokoelmaväitöskirjan yhteenveto-osan tehokas kirjoittaminen

 • kokoelmaväitöskirjan vaatimukset ja rakenne
 • artikkeleista muodostuvan kokonaisuuden hahmottaminen
 • tehokas kirjoitusjärjestys
 • julkaisuprosessi
 • väitöskirjaprosessin aikataulu

Viimeksi päivitetty: 17.2.2020